Niekto

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Niekto


2019 až 2020

odpovede zkadetadeDiela : ??????

Povedali o ňom

Moritz Schlick : Podľa niektorých je filzofia vedou o hodnotach, lebo veria, že najvšeobecnejšie problémy, ku ktorým všetky otázky napokon vedú, takým či onakým spůsobom súvisia s hodnotou. Podľa iných je epistemológiou, lebo sa predpoklada, že teória poznania sa zaoberá najvšeobecnejšími princípmi, na ktorých spočívajú všetky jednotlivé pravdy. Jeden z dôsledkov, ktorý z toho vyvodzujú je, že filozofia je buď zčasti alebo úplne metafyzikou. (s čím Schlick nesúhlasí) >>

Jacques Derrida : Niektorí sovietski filozofi mi povedali v Moskve pred niekoľkými rokmi, že najlepším prekladom slova perestrojka je určite "dekonštrukcia". Jacques Derrida >>

Richard Rorty : Witgenstein povazoval filozofiu za druh terapie, za usilie vyslobodit muchu z flase. Filozofia nebola pre neho tym, cim bola pre Heideggera - novym premyslenim tradicie. Pokusal sa skor novym sposobom premysliet niektore s cudnych otazok, ktore si filozofi kladu a priviest ich k tomu, aby si ich prestali klast.(ad Ludwig Wittgenstein) >>

Niekto : Kto robí Marxa zodpovedného za politické procesy, je to podobné ako keď niekto robí zodpovedného Ježiša za inkvizíciu. (ad Karol Marx) >>

Aristoteles : Niektorí tvrdia, že duša je vmiešaná do vesmíru: Táles možno preto veril, že všetko je plné bohov. (ad Thales z Miletu) >>

Niekto - budhistická filozofia
Zmyslom života je ukončiť všetko utrpenie.
Niekto
Zmyslom života je ...
Niekto
Zmysel zivota podla filozofickych skol.
Niekto
ateisticka logika
Niekto
Boh a jeho tlačítko
Niekto
Kde končí asfalt, začína sloboda
Niekto
rozhodovanie sa medzi manzelkou a dozorcom
Niekto - budhistická filozofia
Sme tým čo jeme. / we are what we eat
Niekto - budhistická filozofia
Sme zmena.
Niekto
V maternici sú dve bábätká.Jedno sa pýta druhého, Veríš na život po pôrode?Druhé odpovedá: Prečo sa pýtaš? Jasné, že verím. Musí existovať niečo po pôrode. Možno sme tu, aby sme sa pripravili na to, čo budeme potom.Nezmysel, hovorí prvé. Nie je žiaden život po pôrode. Čo by to bol za život?Druhé odpovedá, Neviem, ale bude tam viac svetla ako tu. Možno budeme chodiť nohami a jesť ústami. Možno budeme používať viac zmyslov, ako si vieme teraz predstaviť.Prvý hovorí, To je absurdné. Chodenie je nemožné. A jesť ústami? Smiešne! Pupočná šnúra nám dodáva všetky živiny, ktoré potrebujeme. Lenže je krátka. Takže logicky život po pôrode je vylúčený.Druhý trvá na svojom, No ja si myslím, že tam niečo existuje a možno je to tam úplne iné ako tu. Možno tam už nebudeme potrebovať pupočnú šnúru.Prvý odpovedá, Nezmysel. A okrem toho, ak by tam bol život, ako je možné, že sa odtiaľ ešte nikto nevrátil? Pôrod je koniec života a po pôrode nie je nič iba tma a ticho a zabunutie. Nikam to nevedie.No neviem, hovorí druhý, ale určite sa stretneme s Matkou a ona sa o nás postará.Prvý odpovedá, Matku? Ty naozaj veríš v Matku? Úsmevné. Ak Matka existuje, kde je teraz?Druhý hovorí, Je okolo nás. Sme ňou obklopení. Sme ňou. Žijeme z nej. Bez nej by toto miesto nebolo.Odvetí prvý, Dobre, ja ju nevidím, takže logicky nemôže existovať.Na čo odpovedá druhý, “Niekedy, keď je úplne ticho a sústredíš sa a naozaj počúvaš, môžeš cítiť jej prítomnosť a počuť je milujúci hlas, ktorý sa k nám zhora prihovára.
Niekto
Potreba Homo sapiens sapiens Homo sapiens domesticus
potrava lov, zber spoločenská deľba práce, ekonomika, príživníctvo, sociálny systém, výroba, distribúcia, konzumizmus …  
sex vrodené mechanizmy pohlavného výberu morálne a náboženské schémy, pornopriemysel, umenie a zábava, sexuálna výchova, sexuálna kultúra, antikoncepcia …
rozmnožovanie tehotenstvo, pôrod, infanticída dámske magazíny, blogy a iné médiá a inštitúcie tehotenskej prípravy, zdravotnícky systém, antikoncepcia, potraty, pôrodnice, kultúra tehotenstva a pôrodu, prenatálna starostlivosť, zdravotný systém
starostlivosť o mláďatá priama starostlivosť matky, otca a širšej rodiny, znalosti o prostredí sú získavané priamou interakciou hlavne s rodičmi a širšou rodinou jasle, škôlky, školy, detské domovy, opatrovateľstvo, internet, médiá, ulica, detské bandy, štátny vzdelávací systém …
sociálne interakcie vnútri tlupy priama agresia, priama submisívnosť, intrigy, boj o alfa postavenie, príbuzenský altruizmus, recipročný altruizmus štát, formy vládnutia, zákon, represívne zložky, šport, hierarchizácia inštitúcií, kariérny postup, filozofické systémy, náboženské systémy, charta ľudských práv, jurisdikčné systémy…
medzitlupové interakcie boj o teritoriá, lúpenie samíc medzinárodná politika, vojny, šport, OSN a iné nadštátne inštitúcie…
exploatácia územia lov, zber, skúmanie terénu, hľadanie nových lovísk veda, technológie, teológie, filozofie, cestovanie, turistika…
Niekto
Dualistické pozície rozlišujú medzi telom a dušou. Chápu ich buď nezávisle od seba (Wittgenstein), ako paralelne jestvujúce javy (paralelizmus) alebo ich stavajú do vzájomnej relácie, kde spolu interagujú (interakcionizmus). interakcionizmus (René Descartes, Karl Popper): Descartes rozdelil súcno na veci mysliace a veci rozpriestranené, ktoré jestvujú nezávisle od seba, no vo svete prichádzajú do vzájomných vzťahov. Descartes však neobjasnil ako môžu dve natoľko rozdielne a nezávislé entity ako myslenie a hmota spolu interagovať a psychofyzický problém necháva po tejto stránke nedoriešený. Karl Popper považuje naše vzťahovanie sa ku svetu za výsledok interakcie dvoch rozdielnych realít. Nikdy nebudeme schopní vedecky exaktne popísať vonkajšiu realitu, pretože jej vnímanie je výsledkom psychologických procesov a daností s akými k fyzikálnemu svetu pristupujeme. paralelizmus (Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz): Spinoza sa pokúsil riešiť psychofyzický problém vyvstávajúci s descartovského rozdelenia sveta na res cogitans a res extensa prostredníctvom paralelizmu. Označil myslenie a rozpriestranenosť za atribúty jednej substancie, ktorá sa paralelne prejavuje ako modus myslenia a modus hmoty. Podobne Leibnitz rozlišuje medzi duchovnými a hmotnými monádami. Tie spolu podľa neho tvoria svet ako aj človeka. Tieto monády pritom jestvujú paralelne, vo vzájomnej harmónii. Leibnitz popiera existenciu skutočného psychofyzického problému. Chápe svet ako harmóniu.
Niekto
Niekto
There are three basic types of questions that research projects can address: Descriptive.When a study is designed primarily to describe what is going on or what exists. Public opinion polls that seek only to describe the proportion of people who hold various opinions are primarily descriptive in nature. For instance, if we want to know what percent of the population would vote for a Democratic or a Republican in the next presidential election, we are simply interested in describing something...... Relational.When a study is designed to look at the relationships between two or more variables. A public opinion poll that compares what proportion of males and females say they would vote for a Democratic or a Republican candidate in the next presidential election is essentially studying the relationship between gender and voting preference..... Causal.When a study is designed to determine whether one or more variables (e.g., a program or treatment variable) causes or affects e or more outcome variables. If we did a public opinion poll to try to determine whether a recent political advertising campaign changed voter preferences, we would essentially be studying whether the campaign (cause) changed the proportion of voters who would vote Democratic or Republican (effect).The three question types can be viewed as cumulative. That is, a relational study assumes that you can first describe (by measuring or observing) each of the variables you are trying to relate. And, a causal study assumes that you can describe both the cause and effect variables and that you can show that they are related to each other. Causal studies are probably the most demanding of the three. .
Niekto
Hierarchia filozofických otázok
Niekto - budhistická filozofia
Všetci umierajú, ale nikto nie je mrtvý.
Niekto
eutanázia zo súcitu
Niekto
(reakcia na epidémiu koronavírusu ,marec 2020) Ľudstvo dostalo presne takú chorobu, ako potrebovalo… Prestávali sme si vážiť zdravie a preto sme dostali takú chorobu, aby sme si uvedomili, že na ňom úplne najviac záleží.. ???????? Prestávali sme si vážiť prírodu a preto sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt v nej pre nás taký vzácny..????️????️????️ Prestali sme vedieť fungovať v rodinách a preto nás táto choroba zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť naučili fungovať... Prestávali sme si vážiť starých a chorých a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní..???? Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostrádateľní..????‍⚕️ Prestávali sme mať úctu voči učiteľom a preto nám táto choroba zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať..???? Mysleli sme, že si môžme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chceme a preto sme dostali takúto chorobu, aby sme si uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť..???? Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách, preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si nemôžme kúpiť..???? Zameriavali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása..???? Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi a preto sme dostali túto chorobu, aby nás niečo miniatúrne čo ani nevidno dokázalo skrotiť, dať nám príručku a trochu pokory.. ???????????? ,,Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho tak strašne veľa naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie. Dostali sme chorobu ušitú na mieru.. Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali..,”
Niekto
eutanázia zo súcitu
Niekto - židovská a islamská filozofia
len moslimská krv je rovnocenná
Niekto - židovská a islamská filozofia
Islam je dobrý.
Niekto
The damage or error theory include 1) Wear and tear theory. Cells and tissues have vital parts that wear out resulting in aging. Like components of an aging car, parts of the body eventually wear out from repeated use, killing them and then the body. So the wear and tear theory of aging was first introduced by Dr. August Weismann, a German biologist, in 1882, it sounds perfectly reasonable to many people even today, because this is what happens to most familiar things around them. 2) Rate of living theory. The greater an organism’s rate of oxygen basal metabolism, the shorter its life span (5). The rate-of-living theory of aging while helpful is not completely adequate in explaining the maximum life span (6).Dr. Rollo proposes a modified version of Pearl’s rate of living theory emphasizing the hard-wired antagonism of growth (TOR) and stress resistance (FOXO) (7). 3) Cross-linking theory. The cross-linking theory of aging was proposed by Johan Bjorksten in 1942 (8). According to this theory, an accumulation of cross-linked proteins damages cells and tissues, slowing down bodily processes resulting in aging. Recent studies show that cross-linking reactions are involved in the age related changes in the studied proteins (9). 4) Free radicals theory. This theory, which was first introduced by Dr. Gerschman in 1954, but was developed by Dr. Denham Harman (10, 11), proposes that superoxide and other free radicals cause damage to the macromolecular components of the cell, giving rise to accumulated damage causing cells, and eventually organs, to stop functioning. 5) Somatic DNA damage theory. DNA damages occur continuously in cells of living organisms. While most of these damages are repaired, some accumulate, as the DNA Polymerases and other repair mechanisms cannot correct defects as fast as they are apparently produced. In particular, there is evidence for DNA damage accumulation in non-dividing cells of mammals. Genetic mutations occur and accumulate with increasing age, causing cells to deteriorate and malfunction. In particular, damage to mitochondrial DNA might lead to mitochondrial dysfunction. Therefore, aging results from damage to the genetic integrity of the body’s cells.
Niekto
Niekto
THE NEUROCHEMICALS OF HAPPINESS: Endocannabinoids: The Bliss Molecule Endocannabinoids are self-produced cannabis that work on the CB-1 and CB-2 receptors of the cannabinoid system. Anandamide (from the Sanskrit Ananda- meaning Bliss) is the most well known endocannabinoid. Interestingly, at least 85 different cannabinoids have been isolated from the Cannabis plant. 2. Dopamine: The Reward Molecule Dopamine is responsible for reward-driven behavior and pleasure seeking. Every type of reward seeking behavior that has been studied increases the level of dopamine transmission in the brain. If you want to get a hit of dopamine, set a goal and achieve it. Many addictive drugs, such as cocaine and methamphetamine, act directly on the dopamine system.3. Oxytocin: The Bonding Molecule Oxytocin is a hormone directly linked to human bonding and increasing trust and loyalty. In some studies, high levels of oxytocin have been correlated with romantic attachment. Some studies show if a couple is separated for a long period of time, the lack of physical contact reduces oxytocin and drives the feeling of longing to bond with that person again.4. Endorphin: The Pain-Killing Molecule The name Endorphin translates into self-produced morphine. Endorphins resemble opiates in their chemical structure and have analgesic properties. Endorphins are produced by the pituitary gland and the hypothalamus during strenuous physical exertion, sexual intercourse and orgasm. Make these pursuits a part of your regular life to keep the endorphins pumping. Endorphins are linked less to Runners High now than endocannabinoids, but are connected to the feeling no pain aspect of aerobic exercise and are produced in larger quantities during high intensity anaerobic cardio and strength training. 5. GABA: The Anti-Anxiety Molecule GABA is an inhibitory molecule that slows down the firing of neurons and creates a sense of calmness. You can increase GABA naturally by practicing yoga, meditation or The Relaxation Response. Benzodiazepines (Such as Valium and Xanax) are sedatives that work as anti-anxiety medication by increasing GABA. These drugs have many side effects and risks of dependency but are still widely prescribed. 6. Serotonin: The Confidence Molecule Serotonin plays so many different roles in our bodies that it is really tough to tag it. For the sake of practical application I call it The Confidence Molecule. Ultimately the link between higher serotonin and a lack of rejection sensitivity allows people to put themselves in situations that will bolster self-esteem, increase feelings of worthiness and create a sense of belonging. To increase serotonin, challenge yourself regularly and pursue things that reinforce a sense of purpose, meaning and accomplishment. Being able to say I did it! will produce a feedback loop that will reinforce behaviors that build self esteem and make you less insecure and create an upward spiral of more and more serotonin. 7. Adrenaline: The Energy Molecule Adrenaline, technically known as epinephrine, plays a large role in the fight or flight mechanism. The release of epinephrine is exhilarating and creates a surge in energy. Adrenaline causes an increase in heart rate, blood pressure, and works by causing less important blood vessels to constrict and increasing blood flow to larger muscles. A surge of adrenaline makes you feel very alive. It can be an antidote for boredom, malaise and stagnation. Taking risks, and doing scary things that force you out of your comfort zone is key to maximimzing your human potential. However, people often act recklessly to get an adrenaline rush.
Niekto - budhistická filozofia
Starajte sa o svoju karmu.
Niekto
THE NEUROCHEMICALS OF HAPPINESS: Endocannabinoids: The Bliss Molecule Endocannabinoids are self-produced cannabis that work on the CB-1 and CB-2 receptors of the cannabinoid system. Anandamide (from the Sanskrit Ananda- meaning Bliss) is the most well known endocannabinoid. Interestingly, at least 85 different cannabinoids have been isolated from the Cannabis plant. 2. Dopamine: The Reward Molecule Dopamine is responsible for reward-driven behavior and pleasure seeking. Every type of reward seeking behavior that has been studied increases the level of dopamine transmission in the brain. If you want to get a hit of dopamine, set a goal and achieve it. Many addictive drugs, such as cocaine and methamphetamine, act directly on the dopamine system.3. Oxytocin: The Bonding Molecule Oxytocin is a hormone directly linked to human bonding and increasing trust and loyalty. In some studies, high levels of oxytocin have been correlated with romantic attachment. Some studies show if a couple is separated for a long period of time, the lack of physical contact reduces oxytocin and drives the feeling of longing to bond with that person again.4. Endorphin: The Pain-Killing Molecule The name Endorphin translates into self-produced morphine. Endorphins resemble opiates in their chemical structure and have analgesic properties. Endorphins are produced by the pituitary gland and the hypothalamus during strenuous physical exertion, sexual intercourse and orgasm. Make these pursuits a part of your regular life to keep the endorphins pumping. Endorphins are linked less to Runners High now than endocannabinoids, but are connected to the feeling no pain aspect of aerobic exercise and are produced in larger quantities during high intensity anaerobic cardio and strength training. 5. GABA: The Anti-Anxiety Molecule GABA is an inhibitory molecule that slows down the firing of neurons and creates a sense of calmness. You can increase GABA naturally by practicing yoga, meditation or The Relaxation Response. Benzodiazepines (Such as Valium and Xanax) are sedatives that work as anti-anxiety medication by increasing GABA. These drugs have many side effects and risks of dependency but are still widely prescribed. 6. Serotonin: The Confidence Molecule Serotonin plays so many different roles in our bodies that it is really tough to tag it. For the sake of practical application I call it The Confidence Molecule. Ultimately the link between higher serotonin and a lack of rejection sensitivity allows people to put themselves in situations that will bolster self-esteem, increase feelings of worthiness and create a sense of belonging. To increase serotonin, challenge yourself regularly and pursue things that reinforce a sense of purpose, meaning and accomplishment. Being able to say I did it! will produce a feedback loop that will reinforce behaviors that build self esteem and make you less insecure and create an upward spiral of more and more serotonin. 7. Adrenaline: The Energy Molecule Adrenaline, technically known as epinephrine, plays a large role in the fight or flight mechanism. The release of epinephrine is exhilarating and creates a surge in energy. Adrenaline causes an increase in heart rate, blood pressure, and works by causing less important blood vessels to constrict and increasing blood flow to larger muscles. A surge of adrenaline makes you feel very alive. It can be an antidote for boredom, malaise and stagnation. Taking risks, and doing scary things that force you out of your comfort zone is key to maximimzing your human potential. However, people often act recklessly to get an adrenaline rush.
Niekto - budhistická filozofia
Sme tým čo jeme. / we are what we eat
Niekto
Pred a po štúdiu filozofie
Niekto
Raz filozofom, navzdy filozofom
Niekto
vsetci zomrieme
Niekto - budhistická filozofia
Istota spasenia vs. istota reinkarnácie.
Niekto
Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred sebou mal niekoľko predmetov. Keď začala hodina, vzal bez slova veľký prázdny pohár od zaváraných uhoriek a začal ho plniť kameňmi veľkými asi 5 centimetrov. Keď ho naplnil, spýtal sa študentov, či je plný. Študenti súhlasili. Potom vzal profesor škatuľu menších kamienkov a vysypal ich do pohára. Trochu s ním zahrkal a kamienky vyplnili medzery medzi väčšími kameňmi. Potom sa opäť spýtal študentov, či je pohár plný. Študenti opäť so smiechom súhlasili. Nakoniec vzal profesor škatuľu s pieskom, vysypal ju do pohára a piesok samozrejme vyplnil aj tie najmenšie medzery.- A teraz si predstavte, povedal profesor, že to je váš život. Kamene sú tie podstatné veci - vaša rodina, váš partner, vaše zdravie, vaše deti - teda veci, ktoré v prípade, že všetko ostatné stratíte, stále dokážu naplniť váš život. Menšie kamienky sú ostatné veci, ktoré tiež stoja za povšimnutie - vaša práca, váš dom, vaše auto. Piesok, to sú všetky ostatné maličkosti. Keď naplníte pohár najskôr pieskom, nezostane žiadne miesto pre kamene a menšie kamienky. A rovnako je to aj v živote. Pokiaľ vynaložíte všetku energiu na maličkosti, nebudete mať priestor pre dôležité veci. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre vaše šťastie. Hrajte sa so svojimi deťmi, nájdite si čas na zdravotné vyšetrenia, choďte si so svojim partnerom zatancovať. Vždy vám zostane čas aj na prácu, na upratovanie domu, bytu, alebo na usporiadanie párty. Starajte sa predovšetkým o kamene – teda o veci, ktoré majú ozajstný význam. Urobte si svoj vlastný rebríček priorít. To ostatné je iba piesok.
Niekto
Ako dlhodobý pobyt vo väzení mení sexuálne správanie človeka
Niekto
medical-diagram-descartes-vision-and-visual-perception
Niekto
Niekto
vsetci zomrieme
Niekto
priemety valca - z kazdej strany iny tvar
Niekto
Organizacna struktura SAV:
 • 1. Oddelenie vied o neživej prírode
  • Vedy o Zemi a vesmíre
   • Astronomický ústav SAV
   • Geofyzikálny ústav SAV
   • Geografický ústav SAV
   • Geologický ústav SAV
   • Ústav hydrológie SAV
  • Matematicko-fyzikálne vedy
   • Fyzikálny ústav SAV
   • Matematický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej fyziky SAV
    • Oddelenie biofyziky
    • Oddelenie fyziky kovov
    • Oddelenie fyziky nízkych teplôt
    • Oddelenie kozmickej fyziky a detašované pracovisko na Lomnickom štíte
    • Oddelenie fyziky magnetických javov
    • Oddelenie subjadrovej fyziky
    • Oddelenie teoretickej fyziky
    • Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky
    • Laboratórium materiálovej fyziky
    • Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu
  • Technické vedy
   • Elektrotechnický ústav SAV
   • Ústav geotechniky SAV
   • Ústav informatiky SAV
   • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
   • Ústav materiálového výskumu SAV
   • Ústav merania SAV
   • Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 • 2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách
  • Lekárske vedy
   • Molekulárno-medicínske centrum SAV
   • Neurobiologický ústav SAV
   • Neuroimunologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
   • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
   • Ústav experimentálnej onkológie SAV
   • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
   • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
   • Ústav pre výskum srdca SAV
   • Virologický ústav SAV
  • Biologické a chemické vedy
   • Chemický ústav SAV
   • Ústav anorganickej chémie SAV
   • Ústav molekulárnej biológie SAV
   • Ústav polymérov SAV
   • Ústav zoológie SAV
  • Poľnohospodárske a veterinárne vedy
   • Botanický ústav SAV
   • Parazitologický ústav SAV
   • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
   • Ústav ekológie lesa SAV
   • Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
   • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
   • Ústav krajinnej ekológie SAV
 • 3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre
  • Vedy o dejinách
   • Archeologický ústav SAV
   • Historický ústav SAV
   • Spoločenskovedný ústav SAV
   • Ústav etnológie SAV
  • Vedy o človeku a spoločnosti
   • Ekonomický ústav SAV
   • Filozofický ústav SAV
   • Prognostický ústav SAV
   • Sociologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej psychológie SAV
   • Ústav politických vied SAV
   • Ústav štátu a práva SAV
   • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
  • Vedy o kultúre a umení
   • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
   • Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
   • Ústav dejín umenia SAV
   • Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
   • Ústav hudobnej vedy SAV
   • Ústav orientalistiky SAV
   • Ústav slovenskej literatúry SAV
   • Ústav svetovej literatúry SAV
Niekto
Vedy môžeme rozdeliť na formálne (abstrakné), ktoré sa zaoberajú vzťahmi (ako napr. matematika) a reálne (empirické), ktoré majú konkrétne objekty výskumu. Na základe odlišných objektov výskumu a metodologických postupov môžeme v súčasnosti vedy ďalej rozlišovať na prírodné a humanitné (spoločenské)Systém vied
 • Prírodné vedy:
  • matematika (v tomto prípade je zaradenie sporné, pozri nižšie)
  • fyzika
  • astronómia
  • chémia
  • biológia
   • Zoológia - štúdium živočíchov
    • Anatómia – veda o vnútornej stavbe tela živočícha.
    • Cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
    • Embryológia – študuje vývoj zárodku (embrya).
    • Etológia – zaoberá sa správaním živočíchov.
    • Fyziológia – skúma životné procesy prebiehajúce v tele živočícha.
    • Histológia – skúma živočíšne tkanivá.
    • Morfológia – zaoberá sa vonkajšou stavbou a tvarom tela živočícha a jeho jednotlivých častí.
    • Organológia – skúma jednotlivé orgány, ich špecifickú stavbu a funkciu.
    • Taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením živočíchov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.
    • Helmintológia – veda o červoch.
    • Entomológia – veda o hmyze.
     • arachnológia
     • dipterológia
     • hymenopterológia
     • lepidopterológia
     • parnassiológia
     • myrmekológia
     • odonatológia
    • Herpetológia – veda o plazoch a obojživelníkoch.
    • Ichtyológia – veda o rybách.
    • Malakológia alebo malakozoológia – veda o mäkkýšoch.
    • Ornitológia – veda o vtákoch.
    • Parazitológia – veda o cudzopasných živočíchoch.
    • Pedozoológia – veda o pôdnych živočíchoch.
    • Protozoológia – veda o jednobunkových živočíchoch.
    • Teriológia alebo mamalógia veda o cicavcoch.
   • Botanika - štúdium rastlín
   • Mikrobiológia - štúdium miktoorganizmov
   • Molekularna
   • Mikroskopicka
   • Makroskopicka, populacna, druhova, naddruhova
  • geológia
 • Humanitné vedy
  • psychológia
  • sociológia
  • história
  • estetika
  • kulturológia
  • lingvistika
  • politológia
  • ekonómia
 • Aplikované vedy
  • pedagogika
  • medicína
  • farmakológia
  • poľnohospodárske vedy
  • právo
  • knižničná a informačná veda
  • logistika
  • architektúra
  • technológia
  • genetika/génové inžinierstvo
 • Interdisciplinárne vedy
  • informatika – zaoberá sa vlastnosťami informácií, ich spracovaním a využitím v praxi
  • kognitívna veda – využíva psychológiu, neurobiológiu aj matematiku
  • antropológia – je čiastočne prírodnou a čiastočne humanitnou vedou
  • ekológia – vychádza z prírodných vied, ale rozdodujúcim činiteľom v jej výskume je ľudská spoločnosť
  • geografia – veda na hraniciach medzi prírodnými, spoločenskými a technickými disciplínami
 • Vedy s problematickým zaradením
  • matematika – jej zaradenie je filozofickým problémom. Je abstraktnou vedou, aj technickou vedou, niekedy je zaraďovaná medzi prírodné vedy, ale chýba jej reálny objekt výskumu – ide v istom zmysle skôr o vedu o metódach výskumu.
  • filozofia – jej vedeckosť je dosť sporná; vychádza z logiky, ale nemá metódy na overovanie svojich tvrdení
 • Pseudovedy – ide o odbory, ktoré ich zástancovia vydávajú za vedu, ale ich metódy sú v rozpore s metódami vedeckého výskumu a často aj s poznatkami iných vied.
  • teológia
  • astrológia
  • ufológia
  • spiritizmus
  • kreacionizmus
Niekto
Najťahšie sa počúva pravda
Niekto
priemety valca - z kazdej strany iny tvar

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk