Niekto

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Niekto

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

2019 až 2020

odpovede zkadetadeDiela : ??????

Povedali o ňom

Moritz Schlick : Podľa niektorých je filzofia vedou o hodnotach, lebo veria, že najvšeobecnejšie problémy, ku ktorým všetky otázky napokon vedú, takým či onakým spůsobom súvisia s hodnotou. Podľa iných je epistemológiou, lebo sa predpoklada, že teória poznania sa zaoberá najvšeobecnejšími princípmi, na ktorých spočívajú všetky jednotlivé pravdy. Jeden z dôsledkov, ktorý z toho vyvodzujú je, že filozofia je buď zčasti alebo úplne metafyzikou. (s čím Schlick nesúhlasí) >>

Jacques Derrida : Niektorí sovietski filozofi mi povedali v Moskve pred niekoľkými rokmi, že najlepším prekladom slova perestrojka je určite "dekonštrukcia". Jacques Derrida >>

Richard Rorty : Witgenstein povazoval filozofiu za druh terapie, za usilie vyslobodit muchu z flase. Filozofia nebola pre neho tym, cim bola pre Heideggera - novym premyslenim tradicie. Pokusal sa skor novym sposobom premysliet niektore s cudnych otazok, ktore si filozofi kladu a priviest ich k tomu, aby si ich prestali klast.(ad Ludwig Wittgenstein) >>

Niekto : Kto robí Marxa zodpovedného za politické procesy, je to podobné ako keď niekto robí zodpovedného Ježiša za inkvizíciu. (ad Karol Marx) >>

Aristoteles : Niektorí tvrdia, že duša je vmiešaná do vesmíru: Táles možno preto veril, že všetko je plné bohov. (ad Thales z Miletu) >>

Niekto : Napriek významu jeho práce pri vytváraní základov pre neskorších asociacionistov, Locke nepovažuje asociáciu za vysvetľujúcu myseľ vo všeobecnosti. Považuje ju za neschopnosť správne uvažovať a jeho záujem o ňu je nielen vysvetľujúci, ale aj normatívny. Z týchto dôvodov si niektorí položili otázku, či by sa s Lockom malo zaobchádzať ako s asociacionistom (ad John Locke) >>

Niekto : Za pozornosť tiež stojí, že ak si za východiskový bod etických úvah zvolíme našu zraniteľnosť, a nie snahu dosahovať šťastie, dospejeme k takej pozícii, ktorá bude imúnna voči námietke, ktorá sa často vznáša voči utilitarizmu, a síce že vykonávanie rozhodnutí na základe utilitaristických princípov by mohlo viesť k tomu, že niektorí ľudia budú v mene zvýšenia celkového šťastia jednoducho obetovaní (ad etika starostlivosti, konzekvencionalizmus) >>

Niekto : Napriek významu práce Johna Locka pri vytváraní základov pre neskorších asociacionistov, Locke nepovažuje asociáciu za vysvetľujúcu myseľ vo všeobecnosti. Považuje ju za neschopnosť správne uvažovať a jeho záujem o to je nielen vysvetľujúci, ale aj normatívny. Z týchto dôvodov si niektorí položili otázku, či je potrebné zaobchádzať s Lockom ako s asociacionistom, pretože asociacionisti považujú asociáciu za ústredný vysvetľujúci predpoklad teórii mysle. (ad asocianizmus) >>

Niekto : Pri interpretácii Spinozu treba mať na zreteli Spinozov panlogizmus (či prinajmenšom tendenciu k nemu), ktorý spôsobuje, že mu splýva princíp kauzality s logickým princípom dôvodu. Príčinnosť ale treba chápať dvojako: „Vo svete jednotlivých vecí je to bežná príčinnosť, vedúca k predstave kauzálneho reťazca a interpretovaná mechanisticky. Vo vzťahu substancie a modov ide o podmieňovanie, ontické určovanie a pod., takže o causa efficiens tu možno hovoriť iba v prenesenom zmysle, i keď niektoré výroky by mohli podnecovať i doslovné chápanie. Ale to by bolo v rozpore so skutočným obsahom a zmyslom Spinozovej filozofie. (ad Benedictus de Spinoza) >>

Niekto
Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred sebou mal niekoľko predmetov. Keď začala hodina, vzal bez slova veľký prázdny pohár od zaváraných uhoriek a začal ho plniť kameňmi veľkými asi 5 centimetrov. Keď ho naplnil, spýtal sa študentov, či je plný. Študenti súhlasili. Potom vzal profesor škatuľu menších kamienkov a vysypal ich do pohára. Trochu s ním zahrkal a kamienky vyplnili medzery medzi väčšími kameňmi. Potom sa opäť spýtal študentov, či je pohár plný. Študenti opäť so smiechom súhlasili. Nakoniec vzal profesor škatuľu s pieskom, vysypal ju do pohára a piesok samozrejme vyplnil aj tie najmenšie medzery.- A teraz si predstavte, povedal profesor, že to je váš život. Kamene sú tie podstatné veci - vaša rodina, váš partner, vaše zdravie, vaše deti - teda veci, ktoré v prípade, že všetko ostatné stratíte, stále dokážu naplniť váš život. Menšie kamienky sú ostatné veci, ktoré tiež stoja za povšimnutie - vaša práca, váš dom, vaše auto. Piesok, to sú všetky ostatné maličkosti. Keď naplníte pohár najskôr pieskom, nezostane žiadne miesto pre kamene a menšie kamienky. A rovnako je to aj v živote. Pokiaľ vynaložíte všetku energiu na maličkosti, nebudete mať priestor pre dôležité veci. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre vaše šťastie. Hrajte sa so svojimi deťmi, nájdite si čas na zdravotné vyšetrenia, choďte si so svojim partnerom zatancovať. Vždy vám zostane čas aj na prácu, na upratovanie domu, bytu, alebo na usporiadanie párty. Starajte sa predovšetkým o kamene – teda o veci, ktoré majú ozajstný význam. Urobte si svoj vlastný rebríček priorít. To ostatné je iba piesok.
Niekto - konzervativizmus
Neutekaj od niečoho, ale k niečomu.
Niekto - budhistická filozofia
Starajte sa o svoju karmu.
Niekto - taoizmus
Netreba konať
Niekto - fyzikalizmus
hormony šťastia a ako ich prebudiť
Niekto - budhistická filozofia
Sme tým čo jeme. / we are what we eat
Niekto
Pred a po štúdiu filozofie
Niekto
Raz filozofom, navzdy filozofom
Niekto
vsetci zomrieme
Niekto
rozhodovanie sa medzi manzelkou a dozorcom
Niekto
Ako dlhodobý pobyt vo väzení mení sexuálne správanie človeka
Niekto - budhistická filozofia
Zmyslom života je ukončiť všetko utrpenie.
Niekto
Zmyslom života je ...
Niekto
Zmysel zivota podla filozofickych skol.
Niekto
priemety valca - z kazdej strany iny tvar
Niekto - fyzikalizmus
NEUROCHEMIKA ŠŤASTIA:
1. Endokanabinoidy: Molekuly blaženosťi Endokanabinoidy sú kanabis vlastnej výroby, ktorý pracuje na receptoroch CB-1 a CB-2 kanabinoidného systému. Anandamid (zo sanskrtu Ananda- čo znamená Blaženosť) je najznámejším endokanabinoidom. Je zaujímavé, že z rastliny konope bolo izolovaných najmenej 85 rôznych kanabinoidov.

2. Dopamín: Molekula odmeňovania Dopamín je zodpovedná za správanie založené na odmene a hľadania potešenia. Každý typ správania sa pri hľadaní odmeny, ktoré bolo študované, zvyšuje úroveň prenosu dopamínu v mozgu. Ak chcete získať dávku dopamínu, stanovte si cieľ a dosiahnite ho. Mnoho návykových drog, ako napríklad kokaín a metamfetamín, pôsobí priamo na dopamínový systém.

3. Oxytocín: Vzťahová molekula Oxytocín je hormón priamo spojený s ľudským putom a zvyšuje dôveru a lojalitu. V niektorých štúdiách boli vysoké hladiny oxytocínu v korelácii s romantickým vzťahom. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak je pár dlhší čas oddelený, nedostatok fyzického kontaktu znižuje oxytocín a vyvoláva pocit túžby znova sa spojiť s touto osobou.

4.Endorfín: molekula zabíjajúca bolesť. Názov Endorfín v preklade znamená morfín vyrobený vo vnútri (tela). Endorfíny svojou chemickou štruktúrou pripomínajú opiáty a majú analgetické vlastnosti. Endorfíny sú produkované hypofýzou a hypotalamom pri namáhavých fyzických námahách, pohlavnom styku a orgazme. Urobte z týchto aktivít súčasť svojho bežného života, aby endorfíny pumpovali. Endorfíny sa už nespájajú natoľko s "bežeckou špičkou" ako endokanabinoidy, ale sú spojené s aspektom bezbolestného aeróbneho cvičenia a sú produkované vo väčších množstvách počas anaeróbneho kardio a silového tréningu s vysokou intenzitou.

5. GABA: Molekula proti úzkosti GABA je inhibičná molekula, ktorá spomaľuje spaľovanie neurónov a vytvára pocit pokoja. GABA môžete prirodzene zvýšiť cvičením jogy, meditácie alebo relaxačnej reakcie. Benzodiazepíny (ako Valium a Xanax) sú sedatíva, ktoré pôsobia ako lieky proti úzkosti zvýšením GABA. Tieto lieky majú mnoho vedľajších účinkov a rizík závislosti, ale stále sú široko predpisované.

6. Serotonín: Molekula dôvery Serotonín hrá v našom tele toľko rôznych rolí, že je veľmi ťažké ho nejako nazvať. Kvôli praktickej aplikácii to nazývam Molekula (seba)dôvery. Spojenie medzi vyšším serotonínom a nižšou citlivosťou voči odmietnutiu v konečnom dôsledku umožňuje ľuďom dostať sa do situácií, ktoré posilnia sebavedomie, zvýšia pocit spôsobilosti a vytvoria pocit spolupatričnosti. Na zvýšenie serotonínu si pravidelne dávajte výzvy a robte veci, ktoré posilňujú pocit cieľa, zmyslu a úspechu. Byť schopný si povedať, že "som to dokázal!" vytvorí slučku spätnej väzby, ktorá posilní správanie, ktoré zvyšuje sebavedomie, zníži vašu neistotu a vytvorí vzostupnú špirálu stále väčšieho množstva serotonínu.

7. Adrenalín: Energetická molekula Adrenalín, technicky známy ako epinefrín, hrá veľkú úlohu v mechanizme boja alebo úteku. Uvoľňovanie epinefrínu je vzrušujúce a spôsobuje nárast energie. Adrenalín spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, krvného tlaku a funguje tak, že spôsobuje zúženie menej dôležitých ciev a zvýšenie prietoku krvi do väčších svalov. Návalom adrenalínu sa cítite veľmi živí. Môže to byť liek na nudu, malátnosť a stagnáciu. Riziko a strašidelné veci, ktoré vás nútia vystúpiť zo zóny pohodlia, sú kľúčové pre maximalizáciu vášho ľudského potenciálu. Ľudia však často konajú nerozvážne, aby si dopriali adrenalín.
Niekto - fyzikalizmus
hormony šťastia a ako ich prebudiť
Niekto - budhistická filozofia
Štastie pochádza z dobrej karmy.
Niekto
Kde končí asfalt, začína sloboda
Niekto
eutanázia zo súcitu
Niekto
Potreba Homo sapiens sapiens Homo sapiens domesticus
potrava lov, zber spoločenská deľba práce, ekonomika, príživníctvo, sociálny systém, výroba, distribúcia, konzumizmus …  
sex vrodené mechanizmy pohlavného výberu morálne a náboženské schémy, pornopriemysel, umenie a zábava, sexuálna výchova, sexuálna kultúra, antikoncepcia …
rozmnožovanie tehotenstvo, pôrod, infanticída dámske magazíny, blogy a iné médiá a inštitúcie tehotenskej prípravy, zdravotnícky systém, antikoncepcia, potraty, pôrodnice, kultúra tehotenstva a pôrodu, prenatálna starostlivosť, zdravotný systém
starostlivosť o mláďatá priama starostlivosť matky, otca a širšej rodiny, znalosti o prostredí sú získavané priamou interakciou hlavne s rodičmi a širšou rodinou jasle, škôlky, školy, detské domovy, opatrovateľstvo, internet, médiá, ulica, detské bandy, štátny vzdelávací systém …
sociálne interakcie vnútri tlupy priama agresia, priama submisívnosť, intrigy, boj o alfa postavenie, príbuzenský altruizmus, recipročný altruizmus štát, formy vládnutia, zákon, represívne zložky, šport, hierarchizácia inštitúcií, kariérny postup, filozofické systémy, náboženské systémy, charta ľudských práv, jurisdikčné systémy…
medzitlupové interakcie boj o teritoriá, lúpenie samíc medzinárodná politika, vojny, šport, OSN a iné nadštátne inštitúcie…
exploatácia územia lov, zber, skúmanie terénu, hľadanie nových lovísk veda, technológie, teológie, filozofie, cestovanie, turistika…
Niekto
Niekto - marxizmus
Kritérium pravdy je prax
Niekto
medical-diagram-descartes-vision-and-visual-perception
Niekto
vsetci zomrieme
Niekto
Hierarchia filozofických otázok
Niekto - budhistická filozofia
Istota spasenia vs. istota reinkarnácie.
Niekto
Niekto - budhistická filozofia
Všetci umierajú, ale nikto nie je mrtvý.
Niekto
Boh a jeho tlačítko
Niekto
There are three basic types of questions that research projects can address: Descriptive.When a study is designed primarily to describe what is going on or what exists. Public opinion polls that seek only to describe the proportion of people who hold various opinions are primarily descriptive in nature. For instance, if we want to know what percent of the population would vote for a Democratic or a Republican in the next presidential election, we are simply interested in describing something...... Relational.When a study is designed to look at the relationships between two or more variables. A public opinion poll that compares what proportion of males and females say they would vote for a Democratic or a Republican candidate in the next presidential election is essentially studying the relationship between gender and voting preference..... Causal.When a study is designed to determine whether one or more variables (e.g., a program or treatment variable) causes or affects e or more outcome variables. If we did a public opinion poll to try to determine whether a recent political advertising campaign changed voter preferences, we would essentially be studying whether the campaign (cause) changed the proportion of voters who would vote Democratic or Republican (effect).The three question types can be viewed as cumulative. That is, a relational study assumes that you can first describe (by measuring or observing) each of the variables you are trying to relate. And, a causal study assumes that you can describe both the cause and effect variables and that you can show that they are related to each other. Causal studies are probably the most demanding of the three. .
Niekto - fyzikalizmus
NEUROCHEMIKA ŠŤASTIA:
1. Endokanabinoidy: Molekuly blaženosťi Endokanabinoidy sú kanabis vlastnej výroby, ktorý pracuje na receptoroch CB-1 a CB-2 kanabinoidného systému. Anandamid (zo sanskrtu Ananda- čo znamená Blaženosť) je najznámejším endokanabinoidom. Je zaujímavé, že z rastliny konope bolo izolovaných najmenej 85 rôznych kanabinoidov.

2. Dopamín: Molekula odmeňovania Dopamín je zodpovedná za správanie založené na odmene a hľadania potešenia. Každý typ správania sa pri hľadaní odmeny, ktoré bolo študované, zvyšuje úroveň prenosu dopamínu v mozgu. Ak chcete získať dávku dopamínu, stanovte si cieľ a dosiahnite ho. Mnoho návykových drog, ako napríklad kokaín a metamfetamín, pôsobí priamo na dopamínový systém.

3. Oxytocín: Vzťahová molekula Oxytocín je hormón priamo spojený s ľudským putom a zvyšuje dôveru a lojalitu. V niektorých štúdiách boli vysoké hladiny oxytocínu v korelácii s romantickým vzťahom. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak je pár dlhší čas oddelený, nedostatok fyzického kontaktu znižuje oxytocín a vyvoláva pocit túžby znova sa spojiť s touto osobou.

4.Endorfín: molekula zabíjajúca bolesť. Názov Endorfín v preklade znamená morfín vyrobený vo vnútri (tela). Endorfíny svojou chemickou štruktúrou pripomínajú opiáty a majú analgetické vlastnosti. Endorfíny sú produkované hypofýzou a hypotalamom pri namáhavých fyzických námahách, pohlavnom styku a orgazme. Urobte z týchto aktivít súčasť svojho bežného života, aby endorfíny pumpovali. Endorfíny sa už nespájajú natoľko s "bežeckou špičkou" ako endokanabinoidy, ale sú spojené s aspektom bezbolestného aeróbneho cvičenia a sú produkované vo väčších množstvách počas anaeróbneho kardio a silového tréningu s vysokou intenzitou.

5. GABA: Molekula proti úzkosti GABA je inhibičná molekula, ktorá spomaľuje spaľovanie neurónov a vytvára pocit pokoja. GABA môžete prirodzene zvýšiť cvičením jogy, meditácie alebo relaxačnej reakcie. Benzodiazepíny (ako Valium a Xanax) sú sedatíva, ktoré pôsobia ako lieky proti úzkosti zvýšením GABA. Tieto lieky majú mnoho vedľajších účinkov a rizík závislosti, ale stále sú široko predpisované.

6. Serotonín: Molekula dôvery Serotonín hrá v našom tele toľko rôznych rolí, že je veľmi ťažké ho nejako nazvať. Kvôli praktickej aplikácii to nazývam Molekula (seba)dôvery. Spojenie medzi vyšším serotonínom a nižšou citlivosťou voči odmietnutiu v konečnom dôsledku umožňuje ľuďom dostať sa do situácií, ktoré posilnia sebavedomie, zvýšia pocit spôsobilosti a vytvoria pocit spolupatričnosti. Na zvýšenie serotonínu si pravidelne dávajte výzvy a robte veci, ktoré posilňujú pocit cieľa, zmyslu a úspechu. Byť schopný si povedať, že "som to dokázal!" vytvorí slučku spätnej väzby, ktorá posilní správanie, ktoré zvyšuje sebavedomie, zníži vašu neistotu a vytvorí vzostupnú špirálu stále väčšieho množstva serotonínu.

7. Adrenalín: Energetická molekula Adrenalín, technicky známy ako epinefrín, hrá veľkú úlohu v mechanizme boja alebo úteku. Uvoľňovanie epinefrínu je vzrušujúce a spôsobuje nárast energie. Adrenalín spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, krvného tlaku a funguje tak, že spôsobuje zúženie menej dôležitých ciev a zvýšenie prietoku krvi do väčších svalov. Návalom adrenalínu sa cítite veľmi živí. Môže to byť liek na nudu, malátnosť a stagnáciu. Riziko a strašidelné veci, ktoré vás nútia vystúpiť zo zóny pohodlia, sú kľúčové pre maximalizáciu vášho ľudského potenciálu. Ľudia však často konajú nerozvážne, aby si dopriali adrenalín.
Niekto
Organizacna struktura SAV:
 • 1. Oddelenie vied o neživej prírode
  • Vedy o Zemi a vesmíre
   • Astronomický ústav SAV
   • Geofyzikálny ústav SAV
   • Geografický ústav SAV
   • Geologický ústav SAV
   • Ústav hydrológie SAV
  • Matematicko-fyzikálne vedy
   • Fyzikálny ústav SAV
   • Matematický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej fyziky SAV
    • Oddelenie biofyziky
    • Oddelenie fyziky kovov
    • Oddelenie fyziky nízkych teplôt
    • Oddelenie kozmickej fyziky a detašované pracovisko na Lomnickom štíte
    • Oddelenie fyziky magnetických javov
    • Oddelenie subjadrovej fyziky
    • Oddelenie teoretickej fyziky
    • Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky
    • Laboratórium materiálovej fyziky
    • Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu
  • Technické vedy
   • Elektrotechnický ústav SAV
   • Ústav geotechniky SAV
   • Ústav informatiky SAV
   • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
   • Ústav materiálového výskumu SAV
   • Ústav merania SAV
   • Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 • 2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách
  • Lekárske vedy
   • Molekulárno-medicínske centrum SAV
   • Neurobiologický ústav SAV
   • Neuroimunologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
   • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
   • Ústav experimentálnej onkológie SAV
   • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
   • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
   • Ústav pre výskum srdca SAV
   • Virologický ústav SAV
  • Biologické a chemické vedy
   • Chemický ústav SAV
   • Ústav anorganickej chémie SAV
   • Ústav molekulárnej biológie SAV
   • Ústav polymérov SAV
   • Ústav zoológie SAV
  • Poľnohospodárske a veterinárne vedy
   • Botanický ústav SAV
   • Parazitologický ústav SAV
   • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
   • Ústav ekológie lesa SAV
   • Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
   • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
   • Ústav krajinnej ekológie SAV
 • 3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre
  • Vedy o dejinách
   • Archeologický ústav SAV
   • Historický ústav SAV
   • Spoločenskovedný ústav SAV
   • Ústav etnológie SAV
  • Vedy o človeku a spoločnosti
   • Ekonomický ústav SAV
   • Filozofický ústav SAV
   • Prognostický ústav SAV
   • Sociologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej psychológie SAV
   • Ústav politických vied SAV
   • Ústav štátu a práva SAV
   • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
  • Vedy o kultúre a umení
   • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
   • Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
   • Ústav dejín umenia SAV
   • Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
   • Ústav hudobnej vedy SAV
   • Ústav orientalistiky SAV
   • Ústav slovenskej literatúry SAV
   • Ústav svetovej literatúry SAV
Niekto
Vedy môžeme rozdeliť na formálne (abstrakné), ktoré sa zaoberajú vzťahmi (ako napr. matematika) a reálne (empirické), ktoré majú konkrétne objekty výskumu. Na základe odlišných objektov výskumu a metodologických postupov môžeme v súčasnosti vedy ďalej rozlišovať na prírodné a humanitné (spoločenské)Systém vied
 • Prírodné vedy:
  • matematika (v tomto prípade je zaradenie sporné, pozri nižšie)
  • fyzika
  • astronómia
  • chémia
  • biológia
   • Zoológia - štúdium živočíchov
    • Anatómia – veda o vnútornej stavbe tela živočícha.
    • Cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
    • Embryológia – študuje vývoj zárodku (embrya).
    • Etológia – zaoberá sa správaním živočíchov.
    • Fyziológia – skúma životné procesy prebiehajúce v tele živočícha.
    • Histológia – skúma živočíšne tkanivá.
    • Morfológia – zaoberá sa vonkajšou stavbou a tvarom tela živočícha a jeho jednotlivých častí.
    • Organológia – skúma jednotlivé orgány, ich špecifickú stavbu a funkciu.
    • Taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením živočíchov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.
    • Helmintológia – veda o červoch.
    • Entomológia – veda o hmyze.
     • arachnológia
     • dipterológia
     • hymenopterológia
     • lepidopterológia
     • parnassiológia
     • myrmekológia
     • odonatológia
    • Herpetológia – veda o plazoch a obojživelníkoch.
    • Ichtyológia – veda o rybách.
    • Malakológia alebo malakozoológia – veda o mäkkýšoch.
    • Ornitológia – veda o vtákoch.
    • Parazitológia – veda o cudzopasných živočíchoch.
    • Pedozoológia – veda o pôdnych živočíchoch.
    • Protozoológia – veda o jednobunkových živočíchoch.
    • Teriológia alebo mamalógia veda o cicavcoch.
   • Botanika - štúdium rastlín
   • Mikrobiológia - štúdium miktoorganizmov
   • Molekularna
   • Mikroskopicka
   • Makroskopicka, populacna, druhova, naddruhova
  • geológia
 • Humanitné vedy
  • psychológia
  • sociológia
  • história
  • estetika
  • kulturológia
  • lingvistika
  • politológia
  • ekonómia
 • Aplikované vedy
  • pedagogika
  • medicína
  • farmakológia
  • poľnohospodárske vedy
  • právo
  • knižničná a informačná veda
  • logistika
  • architektúra
  • technológia
  • genetika/génové inžinierstvo
 • Interdisciplinárne vedy
  • informatika – zaoberá sa vlastnosťami informácií, ich spracovaním a využitím v praxi
  • kognitívna veda – využíva psychológiu, neurobiológiu aj matematiku
  • antropológia – je čiastočne prírodnou a čiastočne humanitnou vedou
  • ekológia – vychádza z prírodných vied, ale rozdodujúcim činiteľom v jej výskume je ľudská spoločnosť
  • geografia – veda na hraniciach medzi prírodnými, spoločenskými a technickými disciplínami
 • Vedy s problematickým zaradením
  • matematika – jej zaradenie je filozofickým problémom. Je abstraktnou vedou, aj technickou vedou, niekedy je zaraďovaná medzi prírodné vedy, ale chýba jej reálny objekt výskumu – ide v istom zmysle skôr o vedu o metódach výskumu.
  • filozofia – jej vedeckosť je dosť sporná; vychádza z logiky, ale nemá metódy na overovanie svojich tvrdení
 • Pseudovedy – ide o odbory, ktoré ich zástancovia vydávajú za vedu, ale ich metódy sú v rozpore s metódami vedeckého výskumu a často aj s poznatkami iných vied.
  • teológia
  • astrológia
  • ufológia
  • spiritizmus
  • kreacionizmus
Niekto
Dualistické pozície rozlišujú medzi telom a dušou. Chápu ich buď nezávisle od seba (Wittgenstein), ako paralelne jestvujúce javy (paralelizmus) alebo ich stavajú do vzájomnej relácie, kde spolu interagujú (interakcionizmus). interakcionizmus (René Descartes, Karl Popper): Descartes rozdelil súcno na veci mysliace a veci rozpriestranené, ktoré jestvujú nezávisle od seba, no vo svete prichádzajú do vzájomných vzťahov. Descartes však neobjasnil ako môžu dve natoľko rozdielne a nezávislé entity ako myslenie a hmota spolu interagovať a psychofyzický problém necháva po tejto stránke nedoriešený. Karl Popper považuje naše vzťahovanie sa ku svetu za výsledok interakcie dvoch rozdielnych realít. Nikdy nebudeme schopní vedecky exaktne popísať vonkajšiu realitu, pretože jej vnímanie je výsledkom psychologických procesov a daností s akými k fyzikálnemu svetu pristupujeme. paralelizmus (Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz): Spinoza sa pokúsil riešiť psychofyzický problém vyvstávajúci s descartovského rozdelenia sveta na res cogitans a res extensa prostredníctvom paralelizmu. Označil myslenie a rozpriestranenosť za atribúty jednej substancie, ktorá sa paralelne prejavuje ako modus myslenia a modus hmoty. Podobne Leibnitz rozlišuje medzi duchovnými a hmotnými monádami. Tie spolu podľa neho tvoria svet ako aj človeka. Tieto monády pritom jestvujú paralelne, vo vzájomnej harmónii. Leibnitz popiera existenciu skutočného psychofyzického problému. Chápe svet ako harmóniu.