Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V rámci filozofickej metafyziky sa aj všetko osobné vysvetľuje z neosobného. Naproti tomu teologická metafyzika...Ak by Boh bol abstraktnou všeobecninou, tak by nemohol nič vykonať ani nič vidieť.
O


Zdroj: časopis Filozofia 3 2017,s.176
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk