Prečo ne/študovať filozofiu?Nadotázky: Čo robiť?  Čo je to filozofia?  

Prečo ne/študovať filozofiu?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk