Katolícka či protestanská cirkev?Nadotázky: Ktorá cirkev je pravá?   

Katolícka či protestanská cirkev?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk