Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Možnože náš problém protestantov je aj to, že my defacto všetko odmietame, čo je vizuálne. Čo by nám mohlo niečo pripomínať. Niekedy niektoré vizuálne veci nám pripomínajú, že musíme dávať pozor. .. Nehemiáš hovorí, že Izraeliti sa dostali do zajatia, pretože si nepripomínali Božiu dobrotu. A Mojžiš vo svojich kapitolách hovorí "Budeš si pripomínať.."
O


Zdroj: Apoštolská cirkev Nedeľná bohoslužba 09.10.2022 https://www.youtube.com/watch?v=B8lfoma5nhQ
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk