racionalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


racionalizmus

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Za racionalizmus možno považovať každú doktrínu, ktorá z metafyzického hľadiska vyhlasuje, že nič neexistuje bez dôvodu a teda že nič nie je nepochopiteľné rozumom. Racionalista - zmyslovy stupen poznania zavrhuje ako klamny/Lesko by namietal - Racionalisti uznávajú aj zmyslové poznanie, ale niektore javy, ako napr. lom svetla su z pozicie zmyslov nevysvetliteľné. Mysli, ze len myslenim mozno nachadzat pravdu. Skutocnost je podla neho racionalne usporiadana /filit


Povedali o nej

Niekto : V 17. storočí dominovala vo filozofii matematika, ktorá dala svetu filozofov ako boli Rene Descartes, Benedictus de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal. (ad racionalizmus)


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk