logický atomizm.

Iné zobrazenie filozofických škôl


logický atomizm.

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Log. atomizmus stojí na dvoch princípoch : 1. Jazyk je adekvátnym obrazom nášho sveta, jazyk a skutočnosť sa riadia analogickými systemami pravidiel. (indivíduá(svet) - vl. mená(jazyk), vlastnosti a vzťahy(svet) - predikátorové výrazy(jazyk), indivíduá vlastnosti - fakty 2. Je možná konečná analýza jazyka - akýkoľvek zložený jaz. výraz možno analyzovať an časti. / andreanskeho prednasky


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk