filozofia života

Iné zobrazenie filozofických škôl


filozofia života

Kategória: antropologická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Filozofia života sa vyvíjala v 19. storočí a na prelome 19. a 20. storočia. Za je zakladateľov považujú Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho. Filozofia života sa vyznačuje redukovaním pojmu reality na pojem života. Prameňom poznania života je podľa nej intuícia, inštinkt, zrenie, tvorivé myslenie. Medzi predstaviteľmi filozofie života dominujú: Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Spranger, Troeltsch, Blondel, Le Roy. /wikipedia

Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je omyl/Ako sa môžme mýliť?

Niekto : Rozum, o ktorý sa opiera prírodovedné skúmanie nemôže pochopiť nič živé, lebo jeho statická, abstraktná a izolačná perspektíva nemôže držať krok s dynamickosťou a jedinečnosťou života. >>

Na otázku Aký je vzťah filozofie a vedy?

Niekto : Rozum, o ktorý sa opiera prírodovedné skúmanie nemôže pochopiť nič živé, lebo jeho statická, abstraktná a izolačná perspektíva nemôže držať krok s dynamickosťou a jedinečnosťou života. >>

Na otázku Čo je prvotné? Hmota alebo vedomie?

Niekto : hmota v dnešnej fyzike akoby nabrala na živote: štúdium elektriny, magnetizmu a elektrónov dala fyzike nádych života, takže namiesto redukcie psychológie na fyziku.. pristupujeme k oživenej fyzike a takmer oduševnenej hmote. >>

Na otázku Čo je to čas?

Henri Bergson : A pretože čas je akumulácia, budúcnosť nemôže byť nikdy ako minulosť, pretože akumulácia narastá každým krokom. Každý moment je nielen niečím novým, ale niečím nepredvídateľným;....zmena je oveľa radikálnejšia ako predpokladáme. >>

Na otázku Je pravda, že všetko sa deje kôli niečomu a náhoda neexistuje?

Niekto : Ak súčastný okamih neobsahuje žiadnu živú a kreatívnu možnosť, a je úplne a mechanicky výsledkom hmoty a jej pohybu z predchádzajúceho okamihu, a ten je takisto mechanickým výsledkom pohybu hmoty v okamihu pred ním, a ten tiež výsledkom toho pred ním.... atď, až kým nedorazíme ku pravekej hmlovina ako pôvodcu všetkých nasledujúcich momentov, každého riadku Shakesperových hier, každému utrpeniu jeho duše, temné dialógy Hamleta a Othela, Macbetha a Leara, slovo od slova, všetko bolo vpísané už vo vzdialenom priestore a vzdialenom praveku, samou štruktúrou a obsahom tejto prahmloviny. Aký nápor na dôverčivosť! Aký akt viery musí takáto teória vyžadovať od tejto našej neveriacej generácie! (ad materializmus, ad determinizmus) >>

Henri Bergson : A pretože čas je akumulácia, budúcnosť nemôže byť nikdy ako minulosť, pretože akumulácia narastá každým krokom. Každý moment je nielen niečím novým, ale niečím nepredvídateľným;....zmena je oveľa radikálnejšia ako predpokladáme. >>

Na otázku Z čoho všetko vzniklo? Čo je to prvé a najstaršie v prirodzenosti vecí?

Niekto : Ak súčastný okamih neobsahuje žiadnu živú a kreatívnu možnosť, a je úplne a mechanicky výsledkom hmoty a jej pohybu z predchádzajúceho okamihu, a ten je takisto mechanickým výsledkom pohybu hmoty v okamihu pred ním, a ten tiež výsledkom toho pred ním.... atď, až kým nedorazíme ku pravekej hmlovina ako pôvodcu všetkých nasledujúcich momentov, každého riadku Shakesperových hier, každému utrpeniu jeho duše, temné dialógy Hamleta a Othela, Macbetha a Leara, slovo od slova, všetko bolo vpísané už vo vzdialenom priestore a vzdialenom praveku, samou štruktúrou a obsahom tejto prahmloviny. Aký nápor na dôverčivosť! Aký akt viery musí takáto teória vyžadovať od tejto našej neveriacej generácie! (ad materializmus, ad determinizmus) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk