filozofia života

Iné zobrazenie filozofických škôl


filozofia života

Kategória: antropologická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Filozofia života sa vyvíjala v 19. storočí a na prelome 19. a 20. storočia. Za je zakladateľov považujú Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho. Filozofia života sa vyznačuje redukovaním pojmu reality na pojem života. Prameňom poznania života je podľa nej intuícia, inštinkt, zrenie, tvorivé myslenie. Medzi predstaviteľmi filozofie života dominujú: Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Spranger, Troeltsch, Blondel, Le Roy. /wikipedia


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk