scholastika

Iné zobrazenie filozofických škôl


scholastika

Kategória: stredoveká filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Podškoly

židovská a islamská filozofia
ranná scholastika
vrcholná scholastika
neskorá scholastikaVaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk