sofisti

Iné zobrazenie filozofických škôl


sofisti

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Sofisti (z gr. sofistés znalec, učiteľ múdrosti; príslušné učenie sa nazýva sofistika) boli predstavitelia myšlienkového prúdu v gréckej filozofii, ktorý sa orientoval prevažne na skúmanie spoločenských problémov.Filozofi školy :

Gorgias z Leontín
Protagoras


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk