francúzske osvietenstvo

Iné zobrazenie filozofických škôl


francúzske osvietenstvo

Kategória: osvietenská filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Osvietenstvo bolo kultúrne hnutie, filozofický smer, životný postoj a dejinné obdobie s cieľom nahradiť názory opierajúce sa o náboženskú a politickú autoritu názormi, ktoré sú výsledkom činnosti ľudského rozumu a zároveň obstoja pred jeho kritikou. /wikipedia
Povedali o nej

Niekto : Voltairianismus je dodnes společným majetkem širokých horních i - což je prakticky důležitější - středních vrstev právě v římskokatolických zemích. ...„praktickým racionalismem“ onen způsob života vůbec, který dává svět vědomě do vztahu s pozemskými zájmy jednotlivého Já,.. tento životní způsob byl a dodnes je opravdu typickou zvláštností národů „liberum arbitrium“, jak se s ní setkáváme v těle a krvi Italů a Francouzů. A už jsme se přesvědčili, že toto vůbec není půda, na níž by se dal pochopit vztah člověka ke svému „povolání“, jako by šlo o úlohu, jak to kapitalismus potřebuje. Neboť život je možné „racionalizovat“ podle nanejvýš rozdílných základních hledisek a nanejvýš rozdílným směrem - tato jednoduchá věta, na niž se ale často zapomíná, by měla stát v záhlaví každé studie zabývající se „racionalismem“. (ad racionalizmus,francúzske osvietenstvo) >>

Niekto : Francúzska revolúcia išla ruka v ruke s francúzskym osvietenstvom, ktoré nebolo veľmi naklonené k náboženstvu. (Ad francúzske osvietenstvo) >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk