Konfucius - Kchung Fu-c’

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Konfucius - Kchung Fu-c’

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-551 až -479

konfucianizmus,Cou Lu


Filozofická škola: konfucianizmus


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk