Albert Camus

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Albert Camus


1913 až 1960

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus


Diela :

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk