existencionalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


existencionalizmus

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnozeologizmu začiatku dvadsiatych rokov nášho storočia sústreďuje svoju pozornosť na ontologickú problematiku: bytie nie je podľa existencialistov ani empirická realita, ktorá nám je daná v zmyslovom vnímaní, ani racionálna konštrukcia, ktorú nám poskytujú vedy, ani inteligibilná realita, za ktorú ho považuje tradičná špekulatívna filozofia. Bytie je to, čo sa nám odhaľuje v našom vlastnom bytí (označovanom existencialistami ako existencia), a to ako niečo transcendentné, a javí sa nám alebo ho prežívame ako tajomstvo./wikipedia
Povedali o nej

Niekto : Existencionalizmus v 20-tom storočí nemal vplyv iba na akademickú diskusiu, ale na celú európsku kultúru a hlavne na mládež. Existovala tzv. existencionalistická mládež, mladí, ľudia, študenti, žiaci, intelektuáli a ostatní, ktorých motivoval existencionalizmus sa stretávali v kaviarňach, na demonštráciách, všetci nosili čierne oblečenie, čierne džíny, čierne pulóvre a okuliare s čiernym rámom ako znak ich existenciálneho nastavenia, tak ako ich nosil aj Jean Paul Sartre. Ich motto bolo : "Nedaj si od nikoho prikázať, ako máš žiť." >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Ako žiť?

Niekto : Nedaj si od nikoho prikázať, ako máš žiť. Ži (miluj) úprimne, na základe svojej slobody, rozhoduj sám o svojom živote, >>

Na otázku Čo je sloboda?

Niekto : Buď autentický, konaj ako cítiš, po čom túžiš, aj keď možno ani nevieš prečo. Experimentuj. Nemaj vopred premyslenú schému. Nekonaj vzhľadom na nejaký abstraktný morálny zákon. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk