existencionalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


existencionalizmus

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnozeologizmu začiatku dvadsiatych rokov nášho storočia sústreďuje svoju pozornosť na ontologickú problematiku: bytie nie je podľa existencialistov ani empirická realita, ktorá nám je daná v zmyslovom vnímaní, ani racionálna konštrukcia, ktorú nám poskytujú vedy, ani inteligibilná realita, za ktorú ho považuje tradičná špekulatívna filozofia. Bytie je to, čo sa nám odhaľuje v našom vlastnom bytí (označovanom existencialistami ako existencia), a to ako niečo transcendentné, a javí sa nám alebo ho prežívame ako tajomstvo./wikipedia

Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je sloboda?

Niekto : Buď autentický, konaj ako cítiš, po čom túžiš, aj keď možno ani nevieš prečo. Experimentuj. Nemaj vopred premyslenú schému. Nekonaj vzhľadom na nejaký abstraktný morálny zákon. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk