patristika

Iné zobrazenie filozofických škôl


patristika

Kategória: stredoveká filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Podškoly

apologetikaVaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk