novopozitivizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


novopozitivizmus

Kategória: scientistická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Novopozitivisti sú logickí empiristi a scientisti. Iný názov je tiež logický pozitivizmus. Novopozitivizmus si získal veľké zásluhy jednak v oblasti formálnologického výskumu, jednak v oblasti metodológie a teórie vedy. Uzitocna bolo najma ich hladanie odpovedi na otazku, co robi vedu vedou. Identifikacii znakov vedy venovali vela usilia. Najznámejšou skupinou predstaviteľov neopozitivizmu bol Viedenský krúžok
Povedali o nej

Niekto : A philosophy asserting the primacy of observation in assessing the truth of statements of fact and holding that metaphysical and subjective arguments not based on observable data are meaningless. Also called logical empiricism..(ad novopozitivizmus) >>

Niekto : 1. (Philosophy) a philosophical theory that holds to be meaningful only those propositions that can be analysed by the tools of logic into elementary propositions that are either tautological or are empirically verifiable. It therefore rejects metaphysics, theology, and sometimes ethics as meaningless..(ad novopozitivizmus) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je to pravda?

Rudolf Carnap : Pravdivé výpovede o tomto svete poskytujú jednak matematické a logické tvrdenia a jednak empiricky overiteľné tvrdenia prírodných vied. Všetko ostatné sú prísne vzaté len bezobsažné zhluky slov. >>

Na otázku Ako sa prestať mýliť?

Rudolf Carnap : Pravdivé výpovede o tomto svete poskytujú jednak matematické a logické tvrdenia a jednak empiricky overiteľné tvrdenia prírodných vied. Všetko ostatné sú prísne vzaté len bezobsažné zhluky slov. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk