Rudolf Carnap

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Rudolf Carnap

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1891 až 1970

Logický pozitivizmus, novopozitivizmus, spolutvorca programu Viedenskeho kruzku,ktory stal pri zrode analytickej filozofie. Vychadzal z Fregeho a Russela.


Filozofická škola: pozitivizmus novopozitivizmus


Diela : Der Logische Aufbau der Welt (1928)
Logische Syntax der Sprache (1934)
Meaning and Necessity (1947)- Vyznam a nevyhnutnost.
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk