Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rudolf Carnap    
Filozofi si velakrat neuvedomuju, ze hovoria nie o mimojazykovych predmetoch, ale o jazykovych utvaroch. Filozofickym zmatkom sa mozeme vyhnut, ak namiesto obsahoveho sposobu prezentacie filozofickych tez zvolime vety o syntaxi-formalny sposob vyjadrovania (napr. vetu -Svet je suhrnom faktov, nie veci - nahradime vetou - Veda je suhrnom viet, nie mien.(ad Ludwig Wittgenstein)
O


Zdroj: prednasky Andreanskeho, Carnap : O povahe filozofickych problemov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk