Otto Neurath

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Otto Neurath

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1882 až 1945

novopozitivizmus, astromarxizmus,rakúsky filozof,člen Viedenského krúžku, sociológ a ekonóm.


Filozofická škola: pozitivizmus novopozitivizmus marxizmus fyzikalizmus


Diela :
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk