Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
Protokolárne vety sú vety, v ktorých sa vyskytuje meno osoby, napr.: "Ottov protokol o 3 hodine a 15 minútach" : [ Ottovo jazykové myslenie bolo o 3 hodine a 16 minútach: (v izbe bol o 3 hodine a 15 minútach nejaký stôl, ktorý vnímal Otto ) ]
O


Zdroj: Neurath - Protokolárne vety
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk