fyzikalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


fyzikalizmus

Kategória: scientistická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Fyzikalizmus je jediná cesta k vede. Všetko iné čo sa robí s výrokmi je buď zbavené zmyslu, alebo je to iba lyrika, prostriedok na vyjadrenie emócií.

Sprvu sa vo Viedenskom krúžku (Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Philiph Frank, Hans Hahn, Herbert Feigl, Fritz Weismann, Kurt Gödel, Otto Neurath a.i.) analyzovala výlučne fyzika v užšom zmysle.Filozofi školy :

Otto Neurath
Daniel Dennett

Povedali o nej

Arthur Schopenhauer : Absurdita materializmu - snazi sa vysvetlit subjekt cez nieco co pozname iba skrze subjekt. (ad materializmus,fyzikalizmus) >>

Otto Neurath : Fyzikalizmus sa chce vyhnúť metafyzike. (ad metafyzika) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo robiť?

Niekto : hormony šťastia a ako ich prebudiť >>

Na otázku Čo jesť?

Niekto : Magnézium pre zvýšenie psychickej odolnosti. >>

Na otázku Pracovať či nepracovať?

Niekto : Dokončenie úlohy vyvolá v mozgu krátkodobé vylúčenie dopamínu, činnosť v súlade so životným poslaním vyvoláva neustály tok dopamínu. (FLOW) >>

Na otázku Čo kupovať?

Niekto : Magnézium pre zvýšenie psychickej odolnosti. >>

Na otázku Čo je šťastie?

Niekto : NEUROCHEMIKA ŠŤASTIA:
1. Endokanabinoidy: Molekuly blaženosťi Endokanabinoidy sú kanabis vlastnej výroby, ktorý pracuje na receptoroch CB-1 a CB-2 kanabinoidného systému. Anandamid (zo sanskrtu Ananda- čo znamená Blaženosť) je najznámejším endokanabinoidom. Je zaujímavé, že z rastliny konope bolo izolovaných najmenej 85 rôznych kanabinoidov.

2. Dopamín: Molekula odmeňovania Dopamín je zodpovedná za správanie založené na odmene a hľadania potešenia. Každý typ správania sa pri hľadaní odmeny, ktoré bolo študované, zvyšuje úroveň prenosu dopamínu v mozgu. Ak chcete získať dávku dopamínu, stanovte si cieľ a dosiahnite ho. Mnoho návykových drog, ako napríklad kokaín a metamfetamín, pôsobí priamo na dopamínový systém.

3. Oxytocín: Vzťahová molekula Oxytocín je hormón priamo spojený s ľudským putom a zvyšuje dôveru a lojalitu. V niektorých štúdiách boli vysoké hladiny oxytocínu v korelácii s romantickým vzťahom. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak je pár dlhší čas oddelený, nedostatok fyzického kontaktu znižuje oxytocín a vyvoláva pocit túžby znova sa spojiť s touto osobou.

4.Endorfín: molekula zabíjajúca bolesť. Názov Endorfín v preklade znamená morfín vyrobený vo vnútri (tela). Endorfíny svojou chemickou štruktúrou pripomínajú opiáty a majú analgetické vlastnosti. Endorfíny sú produkované hypofýzou a hypotalamom pri namáhavých fyzických námahách, pohlavnom styku a orgazme. Urobte z týchto aktivít súčasť svojho bežného života, aby endorfíny pumpovali. Endorfíny sa už nespájajú natoľko s "bežeckou špičkou" ako endokanabinoidy, ale sú spojené s aspektom bezbolestného aeróbneho cvičenia a sú produkované vo väčších množstvách počas anaeróbneho kardio a silového tréningu s vysokou intenzitou.

5. GABA: Molekula proti úzkosti GABA je inhibičná molekula, ktorá spomaľuje spaľovanie neurónov a vytvára pocit pokoja. GABA môžete prirodzene zvýšiť cvičením jogy, meditácie alebo relaxačnej reakcie. Benzodiazepíny (ako Valium a Xanax) sú sedatíva, ktoré pôsobia ako lieky proti úzkosti zvýšením GABA. Tieto lieky majú mnoho vedľajších účinkov a rizík závislosti, ale stále sú široko predpisované.

6. Serotonín: Molekula dôvery Serotonín hrá v našom tele toľko rôznych rolí, že je veľmi ťažké ho nejako nazvať. Kvôli praktickej aplikácii to nazývam Molekula (seba)dôvery. Spojenie medzi vyšším serotonínom a nižšou citlivosťou voči odmietnutiu v konečnom dôsledku umožňuje ľuďom dostať sa do situácií, ktoré posilnia sebavedomie, zvýšia pocit spôsobilosti a vytvoria pocit spolupatričnosti. Na zvýšenie serotonínu si pravidelne dávajte výzvy a robte veci, ktoré posilňujú pocit cieľa, zmyslu a úspechu. Byť schopný si povedať, že "som to dokázal!" vytvorí slučku spätnej väzby, ktorá posilní správanie, ktoré zvyšuje sebavedomie, zníži vašu neistotu a vytvorí vzostupnú špirálu stále väčšieho množstva serotonínu.

7. Adrenalín: Energetická molekula Adrenalín, technicky známy ako epinefrín, hrá veľkú úlohu v mechanizme boja alebo úteku. Uvoľňovanie epinefrínu je vzrušujúce a spôsobuje nárast energie. Adrenalín spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, krvného tlaku a funguje tak, že spôsobuje zúženie menej dôležitých ciev a zvýšenie prietoku krvi do väčších svalov. Návalom adrenalínu sa cítite veľmi živí. Môže to byť liek na nudu, malátnosť a stagnáciu. Riziko a strašidelné veci, ktoré vás nútia vystúpiť zo zóny pohodlia, sú kľúčové pre maximalizáciu vášho ľudského potenciálu. Ľudia však často konajú nerozvážne, aby si dopriali adrenalín. >>

Niekto : hormony šťastia a ako ich prebudiť >>

Niekto : Dokončenie úlohy vyvolá v mozgu krátkodobé vylúčenie dopamínu, činnosť v súlade so životným poslaním vyvoláva neustály tok dopamínu. (FLOW) >>

Niekto : Hoci samotný nedostatok dopamínu nemusí priamo spôsobiť depresiu, nízke hladiny dopamínu môžu spôsobiť špecifické symptómy, ktoré odborníci na zdravie spájajú s týmto stavom.

Tieto príznaky môžu zahŕňať:

nedostatok motivácie
ťažkosti so sústredením
pocity beznádeje a bezmocnosti
strata záujmu o predtým príjemné aktivity >>

Niekto : Nízke hladiny serotonínu môžu zvýšiť riziko vzniku depresie. Serotonínové lieky - ako sú SSRI, ktoré zvyšujú dostupnosť serotonínu v mozgu - môžu pomôcť pri liečbe depresie.

Lieky SSRI zahŕňajú :

fluoxetín (Prozac)
sertralín (Zoloft)
escitalopram (Lexapro)
paroxetín (Paxil)
citalopram (Celexa) >>

Na otázku Čo je láska?

Niekto : 1.Sexuální fascinace: adrenalin. Někde ve vaší hlavě to udělá cvak! a vaše nadledvinky začnou vylučovat adrenalin.Výbuch touhy připomíná stresovou reakci: zčervenáte, rozbuší se vám srdce, začnete se potit a zrychleně dýchat. Tohle ale ještě není láska. Je to jen sexuální fascinace, zvířecká potřeba okamžitě ji povalit na záda, a.. 2. Akutní zamilovanost: fenyletylamin.FEA, který je chemickým bratrem metamfetaminu (= pervitin), vyvolává silné energetické nabuzení a euforii. Právě proto také akutní zamilovanost připomíná jízdu na perníku. Dokážete si celou noc povídat a celé hodiny se milovat, aniž byste pociťovali únavu. 3. Vznik vztahu: oxytocin FEA postupně nahradí oxytocin. Látka, kterou produkuje vaše hypofýza, bývá také nazývána hormon mazlení. Vylučuje se při dotýkání, objímání, hlazení a samozřejmě i při sexu. Dokonce platí přímá úměra: čím víc sexu a orgasmů, tím víc oxytocinu v krvi. 4. Dlouhodobá závislost na partnerovi: endorfiny. Díky dlouhodobému vztahu se v nás totiž vylučují endorfiny – látky blízce příbuzné opiátům. Působí antistresově, vyvolávají pocit jistoty, klidu a bezpečí. >>

Na otázku Čo je človek?

Niekto : Clovek je vysokoorganizovana forma bielkovin. >>

Na otázku Čo je to pravda?

Niekto : Pravda je iba určitý chemický stav mozgu. >>

Na otázku Čo je poznanie?

Niekto : Alfou a omegou vedy sú predikcie.
- Začína sa s výrokmi o pozorovaní, ktoré zahrňujú priestorové a časové určenia.
- Hovorenie samé je priestorovo-temporálne zreťazenie.
- Pomocou výrokov o pozorovaní formulujeme zákony - nie na základe logiky. Ak sa formuluje výrok,
- Ak sa formuluje výrok, porovnáva sa s celkom jestvujúcich výrokov. Ak korešponduje - zahrnie sa medzi ne. Ak nekorešponduje - označí sa ako nepravdivý, alebo sa pozmení doterajší komplex výrokov. >>

Na otázku Ako môžu slová vystihovať realitu?

Niekto : Konanie nejakého človeka, napr. jeden jeho zhyb na hrazde, by sa možno dal opísať pomocou chemických vzorcov. Bol by to však taký komplikovaný opis, zložený z množstva opakujúcich sa vzorcov, že by bolo lepšie všetky tieto opakujúce sa vzorce nahradiť, nejakým jedným výrazom, ale aj takto vzniknutých vzorcov by bolo veľa, preto by sme ich utriedili do skupín a označili nejako jednoduchšie. Tak by sme postupovali ďalej až by sme dospeli k pojmu zhyb na hrazde. Podobný vzťah je medzi strojovými jazykmi a vyššími programovacími jazykmi. >>

Otto Neurath : Vedecký jazyk sa skladá s fyzikalisticky triviálneho jazyka a fyzikalisticky odborného jazyka. Odborné termíny sa dajú formulovať pomocou výrazov triviálneho jazyka. Každá vedecká koncepcia musí byť vo svojich základných rysoch zrozumiteľná aj človeku z ulice. >>

Na otázku Ako programovacie jazyky opisujú realitu?

Niekto : Konanie nejakého človeka, napr. jeden jeho zhyb na hrazde, by sa možno dal opísať pomocou chemických vzorcov. Bol by to však taký komplikovaný opis, zložený z množstva opakujúcich sa vzorcov, že by bolo lepšie všetky tieto opakujúce sa vzorce nahradiť, nejakým jedným výrazom, ale aj takto vzniknutých vzorcov by bolo veľa, preto by sme ich utriedili do skupín a označili nejako jednoduchšie. Tak by sme postupovali ďalej až by sme dospeli k pojmu zhyb na hrazde. Podobný vzťah je medzi strojovými jazykmi a vyššími programovacími jazykmi. >>

Na otázku Ako vôbec viem, čo kedy robiť?

Niekto : V sietnici oka sú špecializované bunky, ktoré rozpoznávajú intenzitu svetla. Keď zaregistrujú zníženú intenzitu, dajú patričnému centru príkaz na produkciu melatonínu a jeho hladina stúpa, až kým nedosiahne maximum – okolo druhej hodiny nadránom, počas najhlbšieho spánku. Príchod ranného svetla tvorbu melatonínu rýchlo zastaví a organizmus sa začne prebúdzať. >>

Niekto : Prebúdzame sa na adrenalín, zaspávame pri melatoníme. >>

Na otázku Ako vzniká nenávisť?

Niekto : Aj zdanlivo nevedecké, naše medziľudské problémy, že sme príliš sebci, nemáme sa radi, alebo nenávidíme toho druhého, nevieme byť empatický...sú len prejavmi biochémie nášho mozgu. >>

Na otázku Čo je myslenie?

Denis Diderot : Hmota je citlivá, má schopnosť pociťovania. Myslenie samo je prejavom citlivosti vysokoorganizovanej hmoty - ľudského mozgu. >>

Na otázku Čo je šport?

Niekto : Konanie nejakého človeka, napr. jeden jeho zhyb na hrazde, by sa možno dal opísať pomocou chemických vzorcov. Bol by to však taký komplikovaný opis, zložený z množstva opakujúcich sa vzorcov, že by bolo lepšie všetky tieto opakujúce sa vzorce nahradiť, nejakým jedným výrazom, ale aj takto vzniknutých vzorcov by bolo veľa, preto by sme ich utriedili do skupín a označili nejako jednoduchšie. Tak by sme postupovali ďalej až by sme dospeli k pojmu zhyb na hrazde. Podobný vzťah je medzi strojovými jazykmi a vyššími programovacími jazykmi. >>

Na otázku Čo je to morálka?

Niekto : Čo keď aj morálne kategórie v každom jednom z nás sú produkty našich konkrétnych biochemických reakcií? >>

Na otázku Čo je to slasť?

Niekto : NEUROCHEMIKA ŠŤASTIA:
1. Endokanabinoidy: Molekuly blaženosťi Endokanabinoidy sú kanabis vlastnej výroby, ktorý pracuje na receptoroch CB-1 a CB-2 kanabinoidného systému. Anandamid (zo sanskrtu Ananda- čo znamená Blaženosť) je najznámejším endokanabinoidom. Je zaujímavé, že z rastliny konope bolo izolovaných najmenej 85 rôznych kanabinoidov.

2. Dopamín: Molekula odmeňovania Dopamín je zodpovedná za správanie založené na odmene a hľadania potešenia. Každý typ správania sa pri hľadaní odmeny, ktoré bolo študované, zvyšuje úroveň prenosu dopamínu v mozgu. Ak chcete získať dávku dopamínu, stanovte si cieľ a dosiahnite ho. Mnoho návykových drog, ako napríklad kokaín a metamfetamín, pôsobí priamo na dopamínový systém.

3. Oxytocín: Vzťahová molekula Oxytocín je hormón priamo spojený s ľudským putom a zvyšuje dôveru a lojalitu. V niektorých štúdiách boli vysoké hladiny oxytocínu v korelácii s romantickým vzťahom. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak je pár dlhší čas oddelený, nedostatok fyzického kontaktu znižuje oxytocín a vyvoláva pocit túžby znova sa spojiť s touto osobou.

4.Endorfín: molekula zabíjajúca bolesť. Názov Endorfín v preklade znamená morfín vyrobený vo vnútri (tela). Endorfíny svojou chemickou štruktúrou pripomínajú opiáty a majú analgetické vlastnosti. Endorfíny sú produkované hypofýzou a hypotalamom pri namáhavých fyzických námahách, pohlavnom styku a orgazme. Urobte z týchto aktivít súčasť svojho bežného života, aby endorfíny pumpovali. Endorfíny sa už nespájajú natoľko s "bežeckou špičkou" ako endokanabinoidy, ale sú spojené s aspektom bezbolestného aeróbneho cvičenia a sú produkované vo väčších množstvách počas anaeróbneho kardio a silového tréningu s vysokou intenzitou.

5. GABA: Molekula proti úzkosti GABA je inhibičná molekula, ktorá spomaľuje spaľovanie neurónov a vytvára pocit pokoja. GABA môžete prirodzene zvýšiť cvičením jogy, meditácie alebo relaxačnej reakcie. Benzodiazepíny (ako Valium a Xanax) sú sedatíva, ktoré pôsobia ako lieky proti úzkosti zvýšením GABA. Tieto lieky majú mnoho vedľajších účinkov a rizík závislosti, ale stále sú široko predpisované.

6. Serotonín: Molekula dôvery Serotonín hrá v našom tele toľko rôznych rolí, že je veľmi ťažké ho nejako nazvať. Kvôli praktickej aplikácii to nazývam Molekula (seba)dôvery. Spojenie medzi vyšším serotonínom a nižšou citlivosťou voči odmietnutiu v konečnom dôsledku umožňuje ľuďom dostať sa do situácií, ktoré posilnia sebavedomie, zvýšia pocit spôsobilosti a vytvoria pocit spolupatričnosti. Na zvýšenie serotonínu si pravidelne dávajte výzvy a robte veci, ktoré posilňujú pocit cieľa, zmyslu a úspechu. Byť schopný si povedať, že "som to dokázal!" vytvorí slučku spätnej väzby, ktorá posilní správanie, ktoré zvyšuje sebavedomie, zníži vašu neistotu a vytvorí vzostupnú špirálu stále väčšieho množstva serotonínu.

7. Adrenalín: Energetická molekula Adrenalín, technicky známy ako epinefrín, hrá veľkú úlohu v mechanizme boja alebo úteku. Uvoľňovanie epinefrínu je vzrušujúce a spôsobuje nárast energie. Adrenalín spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, krvného tlaku a funguje tak, že spôsobuje zúženie menej dôležitých ciev a zvýšenie prietoku krvi do väčších svalov. Návalom adrenalínu sa cítite veľmi živí. Môže to byť liek na nudu, malátnosť a stagnáciu. Riziko a strašidelné veci, ktoré vás nútia vystúpiť zo zóny pohodlia, sú kľúčové pre maximalizáciu vášho ľudského potenciálu. Ľudia však často konajú nerozvážne, aby si dopriali adrenalín. >>

Niekto : Ľuské telo vníma tlak, bolesť, teplo resp. chlad pomocou receptorov, bielkovín, ktoré vygenerujú el. potenciál, ktorý sa ďalej šíri nervami až do mozgu. Objatie vnímame preto tak pozitívne, lebo máme tieto receptory na začiatku spustia celú kaskádu pocitov. >>

Na otázku Čo je veda?

Otto Neurath : Vedecký jazyk sa skladá s fyzikalisticky triviálneho jazyka a fyzikalisticky odborného jazyka. Odborné termíny sa dajú formulovať pomocou výrazov triviálneho jazyka. Každá vedecká koncepcia musí byť vo svojich základných rysoch zrozumiteľná aj človeku z ulice. >>

Niekto : Alfou a omegou vedy sú predikcie.
- Začína sa s výrokmi o pozorovaní, ktoré zahrňujú priestorové a časové určenia.
- Hovorenie samé je priestorovo-temporálne zreťazenie.
- Pomocou výrokov o pozorovaní formulujeme zákony - nie na základe logiky. Ak sa formuluje výrok,
- Ak sa formuluje výrok, porovnáva sa s celkom jestvujúcich výrokov. Ak korešponduje - zahrnie sa medzi ne. Ak nekorešponduje - označí sa ako nepravdivý, alebo sa pozmení doterajší komplex výrokov. >>

Na otázku Čo je vedomie? Aký je vzťah medzi vedomím a mozgom?

Niekto : Pozornost je spojena so vzruchom v urcitych mozgovych centrach. >>

Niekto : Pozornost je ohnisko optimalnej vzrusivosti. >>

Niekto : Pozornost suvisi s retikularnou formaciou. - Sieťkovitý útvar alebo retikulárna formácia (lat. formatio reticularis) sú funkčne spojené útvary mozgu s tlmivým a povzbudivým vplyvom na rôzne mozgové funkcie. Časť predĺženej miechy. >>

Na otázku Čo je život?

Niekto : Život bol uvarený v horúcich vodných plochách zeme. Z jednoduchých chem. zlúčšnín polymerizovali zložitejšie. >>

Na otázku Čo jeme?

Niekto : Hlad vzniká, když hladina glukózy v krvi poklesne pod určitou hranici. Potřeba přijímat potravu je ovšem ovlivněna také signály z trávicí soustavy a působením některých hormonů. ..Řídícím orgánem ovládajícím hlad je část mozku zvaná hypothalamus, který sleduje obsah glukózy v krvi. Je-li jeho správné fungování narušeno, mluvíme o poruchách příjmu potravy. >>

Na otázku Čo ma robí mnou?

Niekto : To čo nás definuje, to ako sa správame, ako sa sebareflektujeme a ako reflektujeme realitu okolo nás je všetko v našom mozgu a jeho biochémii. Test je veľmi jednoduchý, stačí sa opiť. >>

Na otázku Čo robíme?

Niekto : V sietnici oka sú špecializované bunky, ktoré rozpoznávajú intenzitu svetla. Keď zaregistrujú zníženú intenzitu, dajú patričnému centru príkaz na produkciu melatonínu a jeho hladina stúpa, až kým nedosiahne maximum – okolo druhej hodiny nadránom, počas najhlbšieho spánku. Príchod ranného svetla tvorbu melatonínu rýchlo zastaví a organizmus sa začne prebúdzať. >>

Niekto : Prebúdzame sa na adrenalín, zaspávame pri melatoníme. >>

Na otázku Existuje duša?

Niekto : V materialistických teóriách sú duševné procesy prezentované ako súčasť fyzického (fyzikalistický materializmus) alebo je existencia duše úplne popieraná ako napríklad v behaviorizme, ktorý chápe ľudský organizmus ako stroj a tzv. duševné procesy sú iba odpoveďou na telesné podnety. >>

Na otázku Kto som? / a kam idem

Niekto : To čo nás definuje, to ako sa správame, ako sa sebareflektujeme a ako reflektujeme realitu okolo nás je všetko v našom mozgu a jeho biochémii. Test je veľmi jednoduchý, stačí sa opiť. >>

Na otázku Majú veci vlastnosti nezávislé na našom vnímaní?

Niekto : Je voda vlhká? Ak sa na veci pozrieme hlbšie, napr. pod nejakým supermikroskopom alebo keby sme boli takí veľkí ako atómy alebo molekuly, tak by sme nevideli mokrosť vody, ale videli by sme len častice. >>

Na otázku Prečo niečo robíme? Čo zapríčinilo, že to robíme?

Niekto : Po niekoľkominútovom surfovaní na facebooku sa cítime lepšie, akoby nám to niečo dalo. Fungujú tu dopamínové slučky v našom mozgu. >>

Na otázku Sú ľudia dobrí alebo zlí?

Niekto : Aj zdanlivo nevedecké, naše medziľudské problémy, že sme príliš sebci, nemáme sa radi, alebo nenávidíme toho druhého, nevieme byť empatický...sú len prejavmi biochémie nášho mozgu. >>

Niekto : Keď je niekto zločinec a niekto matka Tereza, rozdiel medzi nimi je len v rozdieloch v biochemickej reakcie v ich mozgu a nezávisí to od nich. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk