politická teológia

Iné zobrazenie filozofických škôl


politická teológia

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Vrámci stredoveku nemožno hovoriť o politickéj filozofii, pretože teológia bola vmiešaná aj do úvah o politike a náboženské predstavy boli bežnou súčasťou úvah o politike.
Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Aká by mala byť spolocnosť? / Kto by mal vládnuť?

Niekto : Panovník by mal mať štyri kardinálne cnosti : odvahu, múdrosť, umiernenosť a spravodlivosť
Ďalej mal mať (stredoveký) panovník aj tri Pavlove cnosti : vieru, nádej a lásku. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk