vidžňánaváda

Iné zobrazenie filozofických škôl


vidžňánaváda

Kategória: budhistická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola




Vidžňánaváda = učenie o vedomí. Idealizmus odlišný od európskeho, ktorý vždy podporoval teizmus - existenciu boha a duše. Najvyššou ontologickou kategóriou je vedomie. Neexistuje nič iba vedomie. Všetko čo poznávam je iba klam, predstava. Sú dve zábrany na ceste k vykúpeniu: 1. zábrana daná neresťami (vlastná i pre hinajánu) 2. zábrana daná z poznania (nová u vidžňánavady) /Egon Bondy :Indická filozofia




Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk