kyrénska škola

Iné zobrazenie filozofických škôl


kyrénska škola

Kategória: klasická grécka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Kyrénska škola alebo kyrenaici bola starogrécka sokratovská filozofická škola v severnej Afrike, založená Aristippom z Kyrény, hlásala hedonizmus: stotožňovanie šťastia so zmyslovou rozkošou: Sokrates mal pravdu, keď hľadal zmysel života v blaženosti, avšak blúdi každý, kto túto blaženosť hľadá inde ako v ukájaní okamžitých zmyslovych potrieb, v jedle, pití a v pohlavných rozkošiach. Nemyslime na budúcnosť, pretože tá nám nepatrí, iba prítomnosť je dôležitá. Cnosť spočíva vo vyhľadávaní pôžitkov. Sloboda spočíva v ukájaní žíadostí. Kyrenaici odmietajú zákony a spoločenské konvencie. Predstavitelia Kyrénskej školy: Annikeris,Aristippos z Kyrény,Euhemeros,Hegesias,Theodoros./wikipediaFilozofi školy :

Aristippos z Kyrény


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk