Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristippos z Kyrény : Sloboda spočíva v ukájaní žiadostí.
----
----
Aristippos z Kyrény : Sloboda spočíva v ukájaní žiadostí.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristippos z Kyrény    
Sloboda spočíva v ukájaní žiadostí.
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk