Aristippos z Kyrény

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Aristippos z Kyrény

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-435 až -355

bol starogrécky filozof, Prótagorov a Sokratov žiak, zakladateľ kyrénskej školy, viď kyrénska škola


Filozofická škola: kyrénska škola hedonizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk