Aristippos z Kyrény

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Aristippos z Kyrény


-435 až -355

bol starogrécky filozof, Prótagorov a Sokratov žiak, zakladateľ kyrénskej školy, viď kyrénska škola


Filozofická škola: kyrénska škola


Diela :

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk