Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----
Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----
Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----
Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----
Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----
Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----
Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----
Aristippos z Kyrény - kyrénska škola : Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristippos z Kyrény - kyrénska škola    
Rozkoš je najvyšším dobrom v živote, hlavne telesná rozkoš, ktorá je silnejšia a žiadanejšia ako duševné rozkoše.
O
O
--------------------

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrenaics - pleasure was the supreme good in life, especially physical pleasure, which they thought more intense and more desirable than mental pleasures
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk