Citáty filozofov

Zdroj: Spinoza: Rozprava o zdokonaľovaní rozumu. In Antológia z diel filozofov. Novoveká racionalistická filozofia. Zv.6 Epocha 1970,s 229
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk