Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Veď pokiaľ ide o zmyselnú rozkoš, v nej je duša tak bez seba, ani čo by sa topila v nejakom blahu. A to jej veľmi bráni rozmýšlať o inom. Ale po nej sa dostavuje vrcholná omrzenosť, ktorá ak aj dušu neomračuje, predsa ju len rozrušuje a otupuje.
----
----


Zdroj: Spinoza: Rozprava o zdokonaľovaní rozumu. In Antológia z diel filozofov. Novoveká racionalistická filozofia. Zv.6 Epocha 1970,s 229
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk