Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herakleitos : So žiadostivosťou bojovať je ťažké, lebo čo chce, kúpi si za dušu. (čo možno chápať tak, že človeka stojí kus duše, keď podľahne svojej žiadostivosti, pretože v duši ubúda toľko ohňa (oheň sa mení na vodu), koľko človek dožičí svojmu telu.)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herakleitos    
So žiadostivosťou bojovať je ťažké, lebo čo chce, kúpi si za dušu. (čo možno chápať tak, že človeka stojí kus duše, keď podľahne svojej žiadostivosti, pretože v duši ubúda toľko ohňa (oheň sa mení na vodu), koľko človek dožičí svojmu telu.)
O
O

Zdroj: 22B5 In: Špaňár Július - Herakleitos z Efezu, s.150
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk