Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer : Správanie, rovnako ako všetko ostatné, možno nazývať dobrým alebo zlým, ak je dobre prispôsobené, alebo zle prispôsobené cieľom života.
----
----
Herbert Spencer : Správanie, rovnako ako všetko ostatné, možno nazývať dobrým alebo zlým, ak je dobre prispôsobené, alebo zle prispôsobené cieľom života.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Spencer    
Správanie, rovnako ako všetko ostatné, možno nazývať dobrým alebo zlým, ak je dobre prispôsobené, alebo zle prispôsobené cieľom života.
O

Zdroj: parafráza Herbert Spencer: Ethics. In W.Durrant : The Story of philosophy s.385
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk