Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Spencer    
V rámci širokých hraníc tohto princípu (podpory života) sa dajú nájsť tie najrôznejšie, a na pohľad najprotirečivejšie koncepcie dobra. Nie je takmer jediné pravidlo západnej morálky, ktoré nie je pokladané niekde inde na svete nemorálne.
O
O

Zdroj: Herbert Spencer: Ethics . In W.Durrant : The Story of philosophy s.385
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk