Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer : Zjednocujúcim princípom všetkého poznania je princíp evolúcie : "Evolúcia je integrácia matérie sprevádzaná rozptýlením pohybu; počas ktorej matéria prechádza zo štádia neurčitej, nekoherentnej homogenity k definovanej, koherentnej heterogenite; a počas ktorej zachovaný pohyb podlieha paralenej transformácii."
--------
----
Herbert Spencer : Zjednocujúcim princípom všetkého poznania je princíp evolúcie : "Evolúcia je integrácia matérie sprevádzaná rozptýlením pohybu; počas ktorej matéria prechádza zo štádia neurčitej, nekoherentnej homogenity k definovanej, koherentnej heterogenite; a počas ktorej zachovaný pohyb podlieha paralenej transformácii."
--------
----
Herbert Spencer : Zjednocujúcim princípom všetkého poznania je princíp evolúcie : "Evolúcia je integrácia matérie sprevádzaná rozptýlením pohybu; počas ktorej matéria prechádza zo štádia neurčitej, nekoherentnej homogenity k definovanej, koherentnej heterogenite; a počas ktorej zachovaný pohyb podlieha paralenej transformácii."
--------
----
Herbert Spencer : Zjednocujúcim princípom všetkého poznania je princíp evolúcie : "Evolúcia je integrácia matérie sprevádzaná rozptýlením pohybu; počas ktorej matéria prechádza zo štádia neurčitej, nekoherentnej homogenity k definovanej, koherentnej heterogenite; a počas ktorej zachovaný pohyb podlieha paralenej transformácii."
--------
----
Herbert Spencer : Zjednocujúcim princípom všetkého poznania je princíp evolúcie : "Evolúcia je integrácia matérie sprevádzaná rozptýlením pohybu; počas ktorej matéria prechádza zo štádia neurčitej, nekoherentnej homogenity k definovanej, koherentnej heterogenite; a počas ktorej zachovaný pohyb podlieha paralenej transformácii."
--------
----
Herbert Spencer : Zjednocujúcim princípom všetkého poznania je princíp evolúcie : "Evolúcia je integrácia matérie sprevádzaná rozptýlením pohybu; počas ktorej matéria prechádza zo štádia neurčitej, nekoherentnej homogenity k definovanej, koherentnej heterogenite; a počas ktorej zachovaný pohyb podlieha paralenej transformácii."
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Spencer    
Zjednocujúcim princípom všetkého poznania je princíp evolúcie : "Evolúcia je integrácia matérie sprevádzaná rozptýlením pohybu; počas ktorej matéria prechádza zo štádia neurčitej, nekoherentnej homogenity k definovanej, koherentnej heterogenite; a počas ktorej zachovaný pohyb podlieha paralenej transformácii."
O
O
----

Zdroj: Herbert Spencer - First Principles S 103 in Will Durrant Story of philosophy s. 365
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk