Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - evolucionizmus    
Prečo sa bunky spojili v mnohobunečné organizmy? - Malých baktérií v porovnaní so slonmi je oveľa viac. Ak životný priestor zaplnia baktérie zostáva priestor už len pre viacbunkové organizmy. Zvýšenie schopností je umožnené špecializáciou buniek, ktoré sú všetky klonom jednej bunky.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - evolucionizmus    
Prečo sa bunky spojili v mnohobunečné organizmy? - Malých baktérií v porovnaní so slonmi je oveľa viac. Ak životný priestor zaplnia baktérie zostáva priestor už len pre viacbunkové organizmy. Zvýšenie schopností je umožnené špecializáciou buniek, ktoré sú všetky klonom jednej bunky.
O
O

Zdroj: Richard Dawkins - Sebecky gen, zaverecna kapitola
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk