Herbert Spencer

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Herbert Spencer

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1820 až 1903

?


Filozofická škola: biologizmus


Diela : ?

Povedali o ňom

Niekto : V 19. storočí to bola biológia, ktorá bola v pozadí filozofií filozofov ako boli Friedrich Wilhelm Schelling, Arthur Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk