Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Socializmus by zaviedol v priemysle strnulú inštinktívnu štruktúru, ako to vidíme u zvierat; vytvoril by komunitu ľudských mravcov a včiel, a viedol by k otroctvu ďaleko monotónnejšiemu a beznádejnejšiemu, aké je za súčasných podmienok.
O


Zdroj: parafráza Herbert Spencer: Principles of Sociology. In W.Durrant : The Story of philosophy s.381
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk