Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Nech veda uzná, že jej "zákony" platia iba pre javy a pre ich vzťahy. Nech veda prestane popierať Boha, alebo pokladať materializmus za jediný pravdivý. Nech ale náboženstvo prestane zobrazovať Absolútno ako zväčšeného muža, alebo , čo je ešte horšie ako kruté, krvilačné monštrum, ktoré má záľubu v podchlebovaní a pätolízačstve, ktorými tak opovrhujeme, keď sa to robí nadriadeným.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Spencer    
Nech veda uzná, že jej "zákony" platia iba pre javy a pre ich vzťahy. Nech veda prestane popierať Boha, alebo pokladať materializmus za jediný pravdivý. Nech ale náboženstvo prestane zobrazovať Absolútno ako zväčšeného muža, alebo , čo je ešte horšie ako kruté, krvilačné monštrum, ktoré má záľubu v podchlebovaní a pätolízačstve, ktorými tak opovrhujeme, keď sa to robí nadriadeným.
O
O
----

Zdroj: Herbert Spencer - First Principles S 103 in Will Durrant Story of philosophy s. 365
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk