Citáty filozofov

Zdroj: Herbert Spencer - First Principles S 107-108 in Will Durrant Story of philosophy s. 365
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk