Citáty filozofov

Zdroj: Herbert Spencer: Principles of Sociology. In W.Durrant : The Story of philosophy s.379
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk