Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer : O ľuďoch, ktorí boli za svojho života mocní sa verilo, že si zachovávajú svoju moc aj po smrti ako duchovia. U obyvateľov ostrova Tanna, "boh" znamená doslovne mŕtvy muž. "Jehovah" znamená "ten silný", " bojovník". : bol to lokálny pohlavár, ktorý bol po svojej smrti uctievaný ako "boh duchov".
----
----


Zdroj: Herbert Spencer: Principles of Sociology. In W.Durrant : The Story of philosophy s.379
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk