Je boh ľudský výmysel?Nadotázky: Čo je to Boh?  Čo je človek?  

Je boh ľudský výmysel?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk