Ktorá filozofia je pravdivá?Nadotázky: Na ktorej strane je pravda?  Čo je to filozofia?  

Ktorá filozofia je pravdivá?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk