Ktorá filozofia je pravdivá?Nadotázky: Na ktorej strane je pravda?  Čo je to filozofia?  

Ktorá filozofia je pravdivá?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk