Čo je šport?Nadotázky: Čo robiť?  

Čo je šport?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk