Čo by malo existovať?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk