Čo je život?Nadotázky: Čo je človek?  

Čo je život?

Podotázky: Existuje posmrtný život?  Čo je smrť?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk