Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Smrť je dosiahnutie termodynamickej rovnováhy s okolím, život udržuje v tele inú teplotu ako má okolie.
O


Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk