Čo je smrť?Nadotázky: Čo je život?  

Čo je smrť?

Podotázky: Existuje posmrtný život?  Prečo musíme zomrieť?  Je smrť zlá?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk