Čo je smrť?Nadotázky: Čo je život?  

Čo je smrť?

Podotázky: Existuje posmrtný život?  Je smrť zlá?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk