Budú namiesto nás pracovať stroje?Nadotázky: Pracovať či nepracovať?  

Budú namiesto nás pracovať stroje?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk