Budú namiesto nás pracovať stroje?Nadotázky: Čo by malo existovať?  

Budú namiesto nás pracovať stroje?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk