Prečo umierajú mladí ľudia?Nadotázky: Prečo musíme zomrieť?  

Prečo umierajú mladí ľudia?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk