Prečo niečo robíme? Aký je cieľ toho nášho konania?Nadotázky: Prečo? Aký je cieľ?  

Prečo niečo robíme? Aký je cieľ toho nášho konania?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk