Je Boh stále činný, alebo aj odpočíva?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Je Boh stále činný, alebo aj odpočíva?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk