Je Boh stále činný, alebo aj odpočíva?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Je Boh stále činný, alebo aj odpočíva?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk