Čo je to humor?Nadotázky: Ako môžu slová vystihovať realitu?  Čo je šťastie?  

Čo je to humor?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk